Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MEDIATISERA -at1ise4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. mediatisieren, eng. mediatize; av fr. médiatiser, till médiat (se MEDIAT)]
hist. göra mediat; särsk. i fråga om ä. förh. inom tyska riket: upphäva (en furstes l. stads osv.) riksomedelbarhet och ställa l. lägga vederbörande under viss delstats överhöghet; äv.: införliva (ett område). SC 1: 14 (1820). En mediatiserad furste af Wied, under preussisk höghet. Snellman Tyskl. 110 (1842). (Arboga artiklar) innehålla ingenting annat .. än ett strängt yrkande af statens höghet, en kraftig protest mot allt slags mediatisering. Forssell Hist. 1: 54 (1869). Almquist VärldH 7: 279 (1928).

 

Spalt M 650 band 17, 1943

Webbansvarig