Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MEDIAT me1dia4t l. med1-, adj.; n. o. adv. =. Anm. Ss. adv. användes (i sht förr) ofta det lat. mediate. Swedberg Schibb. 283 (1716). 2NF (1912).
Etymologi
[jfr t. mediat, eng. mediate, fr. médiat; av mlat. mediatus, p. pf. av mediare (se MEDIERA)]
(numera knappast br.; se dock slutet) som sker l. försiggår l. står i förbindelse med ngn l. ngt gm mellanled l. mellanhand; medelbar, indirekt. Afgående och Betahlande Skuldh. .. Immediate Barnep(ä)ng(a)r .. Mediate Barnpeng(a)r. BoupptSthm 4/11 1675. (Man bör) skilja Statens högsta förnuftsmål .. ifrån dess mediata eller directa verksamhet i det yttre. Biberg 1: 21 (c. 1814). — jfr IMMEDIAT. — särsk. (mindre br.) hist. (i fråga om ä. förh. inom tyska riket) om stad l. område: som sorterar endast medelbart under riket (o. närmast lyder under en furste osv.). Schönberg Bref 2: 250 (1778). 3NF 13: 1097 (1930).

 

Spalt M 649 band 17, 1943

Webbansvarig