Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MATTRAM mat3ram2 l. 3~2, r. l. m. l. f. ((†) n. Möller (1790, 1807)); best. -en (ss. n. -et).
Ordformer
(förr äv. mat(h)-. martram c. 1795. mattra 15781755. mattram 1538 osv. matran 15781739. mattrum 1838 (i Skåne), 1870 (i Skåne). meetram 1690. måtra c. 1550)
Etymologi
[fsv. matram; jfr d. matrem, d. dial. martram, matrum, mht. o. ä. t. matram, metram, matere, metere, t. meter; ombildningar av mlat. matricaria, avledn. av lat. matrix, moderliv (se MATRIS). Namnet åsyftar hithörande växters tidigare användning mot hysteri, ”modersjuka”. Rörande (växlingarna i) ordets slutstavelse jfr BATTRAM, BÄRTRAM, DIPTAM, MEJRAM, SKVATTRAM]
bot. växten Chrysanthemum parthenium Bernh. (Matricaria parthenium Lin.); äv. om denna närstående arter (ss. Matricaria chamomilla Lin.); förr äv. om torkade o. pulveriserade delar av dessa växter, som hade medicinsk användning. VarRerV 58 (1538). IErici Colerus 1: 157 (c. 1645; i magmedicin). Pulfveriserad Mattra med salt. HushBibl. 1755, s. 210 (ss. medel mot viss kreaturssjukdom). Krok o. Almquist Fl. 1: 35 (1903). Henriksson Växt. 64 (1911; om Matricaria chamomilla; i Dalarna). — särsk. (†) i utvidgad anv., i uttr. vild mattram, om Tanacetum vulgare Lin., renfana. Franckenius Spec. D 4 a (1659). Lindestolpe FlWiksb. 37 (1716).
Ssgr: A: MATTRAM-VATTEN, se B.
B: MATTRAMS-BLOMSTER. (†) farm. om de torkade blomkorgarna av Matricaria chamomilla Lin. ApotT 1698, s. 27. Lindgren Läkem. 53 (1902).
-OLJA, r. l. f. [jfr t. mutterkrautöhl, nylat. oleum matricariæ] (†) farm. den flyktiga oljan från blommor av mattram. Lindh Huuszapot. 173 (1675). ApotT 1739, s. 52.
-VATTEN. (mattram- 1578. mattrams- 15781739) [jfr t. mutterkrautwasser, nylat. aqua matricariæ] (†) farm. vattendestillat av mattram. BOlavi 73 a (1578). ApotT 1739, s. 6.
-ÖRT. (numera bl. tillf.) mattram; förr äv. = -blomster. Et Plåster af Mattrans-ört. Roberg Beynon 195 (1697). ApotT 1698, s. 38. SvBot. nr 285 (1806; om mattram).

 

Spalt M 517 band 17, 1943

Webbansvarig