Publicerad 1925   Lämna synpunkter
BÄRTRAM bær3tram2 l. bär3-, l. 40, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(vanl. skrifvet bertram)
Etymologi
[af t. bertram, folketymologisk ombildning (med anslutning till mansnamnet Bertram) af lat. pyrethrum, gr. πύρεϑρον, växten Anacyclus Pyrethrum DC, till πῦρ, eld (se FYR). — Jfr BATTRAM, MATTRAM]
benämning på vissa korgblomstriga växter; särsk. dels den i Medelhafsländerna förekommande Anacyclus Pyrethrum DC, dels den för sin rot i Tyskland odlade Anacyclus officinarum Hayne, dels Chrysanthemum parthenium Bernh.; äfv. om roten af de två förstnämnda växtarterna. (Lat.) Pyrethron .. (sv.) bertram. VarR 58 (1538). BOlavi 3 a, 118 a, 142 (”143”) b (1578). Tysk bertram (dvs. Anacyclus officinarum Hayne). Rosendahl Farm. 408 (1897). — särsk.
a) (†) i uttr. vild bärtram, växten Achillea ptarmica Lin.; jfr NÄSEGRÄS, NYSÖRT. Franckenius Spec. D 4 a (1659). Serenius Kkkk 3 a (1757).
b) växten Artemisia Dracunculus Lin., dragonört. Lindgren Trädg. 2: 27 (1872).
Ssg: BÄRTRAMS-, äfv. BÄRTRAM-ROT. benämning på den brännande o. för medicinskt bruk använda roten af växterna Anacyclus Pyrethrum DC (”romersk bärtramsrot”) o. Anacyclus officinarum Hayne (”tysk bärtramsrot”); äfv. om dessa växter samt om örten Chrysanthemum parthenium Bernh. Bertramsroot, Tandört. Franckenius Spec. E 1 b (1638). Rosendahl Farm. 409 (1897).

 

Spalt B 4835 band 5, 1925

Webbansvarig