Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MARBO mar3~2, sbst.2 (sbst.1 se sp. 291), m.||ig.; best. -n, äv. -en; pl. -r l. -ar.
Etymologi
[sv. dial. marbo; av MARK, härad i Västergötland, samma ord som MARK, sbst.1, samt BO, sbst.2]
(i vissa trakter, bygdemålsfärgat) invånare i Marks härad i Västergötland. VgFmT I. 8—9: 93 (1554). En Kind-bo älskar slögd: / En Mar-bo spinna. Dalin Vitt. 4: 321 (c. 1745). Sundblad GBruk 341 (1888).
Ssgr: MARBO-DRÄLL. (†) jfr -tyg. BoupptVäxjö 1764.
-LÄRFT. (†) jfr -tyg. VgFmT I. 8—9: 89 (1554). Åstrand (1855).
-TYG. (†) tyg tillvärkat i Marks härad i Västergötland. BoupptSthm 2/4 1668.

 

Spalt M 295 band 16, 1942

Webbansvarig