Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MANIPULATION man1ipul1atʃω4n l. -pɯ1-, l. -aʃ-, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o fr. manipulation; vbalsbst. till MANIPULERA]
1) (numera nästan bl. med anslutning till 2) behandling av ngt med vissa handgrepp; handgrepp; hantering, behandling, förfaringssätt, förfarande; ”operation”. Sedan de första manipulationer och begagnandet af redskap m. m. blifvit inlärde. SPF 1848, s. 269. Manipulationen vid ältningen (av gips) måste, på grund af gipsens hastiga stelnande, ske med händighet. AHB 119: 7 (1884). Att (vid förtullning) all manipulation med varorna skall ske genom (vissa) arbetare, som (osv.). TT 1893, Allm. nr 48, s. 5. För hvarje aftryck (vid begagnandet av monotypimetoden för koppartryck) måste hela manipulationen upprepas. 2UB 10: 300 (1907). — särsk.
a) (†) i fråga om person l. kroppsdel: strykning (med händerna); magnetisering (se MAGNETISERA 2); massage; behandling. VetHLäk. VI. 3: 7 (1799). Sedan .. (de badande hade) genomgått badslafvarnes sista manipulationer och derefter blifvit (påklädda). Rydberg Ath. 54 (1859; uppl. 1866, 1876: handläggning). Sundén (1887).
b) (†) kem. om behandling (undersökning) av ett ämne (i sht av metaller) i kemiskt avseende; laboration. Pfeiffer (1837). Jag .. måste stanna vid den grundsats att välja mina analyser så, att utslaget så litet som möjligt beror af operators skicklighet i manipulation. Berzelius Själfbiogr. 49 (c. 1845). Gynther ConvHlex. (1846).
2) förfarande, åtgärd; särsk. (i sht i pl.) om hemlig(t) l. knepig(t) l. listig(t) l. bedräglig(t) förfarande l. åtgärd; konstgrepp (se KONST-GREPP 2); knep, ”manöver”; fuffens. Liljecrona RiksdKul. 337 (1840). Den olikhet, som kan uppvisas mellan skålpundet före, och skålpundet efter Stjernhjelms .. manipulation med denna urgamla vigt. Forssell Hist. II. 2: 93 (1872, 1875). Han är inne i alla Leo X:s politiska manipulationer. Söderhjelm ItRenäss. 247 (1907). Finansiella manipulationer. Essén Eur. 233 (1926). (Han) har företagit en hel del manipulationer bakom (bank)-styrelsens rygg. SvD(A) 1929, nr 108, s. 3. Den häktade har .. genom manipulationer med avlöningslistor lyckats tillskansa sig ett belopp som (osv.). Därs. nr 154, s. 5.
Ssgr (till 1; mil.): MANIPULATIONS-FÖRSÖK. (förr) försök att utröna möjligheterna att göra tunga, fast uppställda artilleripjäser i viss mån rörliga. KrigVAH 1880, s. 65. Holmberg Artill. 3: 282 (1883).
-REDSKAP~02, äv. ~20. (förr) sammanfattande benämning på de redskap som användes vid förflyttning av vissa tyngre artilleripjäser. Holmberg Artill. 3: 127 (1883).

 

Spalt M 250 band 16, 1942

Webbansvarig