Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MANILLA manil3a2, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(manila 1939. manilla 1897 osv.)
Etymologi
[ellips av MANILLA-HAMPA]
(i sht i fackspr.) manillahampa; äv. i utvidgad anv., om tågvirke av manillahampa. GHT 1897, nr 50, s. 3. Tågvirke .. af .. manilla. TIdr. 1897, s. 42. Att .. köpa så och så många famnar manilla. SkrGbgJub. 19: 249 (1923).

 

Spalt M 247 band 16, 1942

Webbansvarig