Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MANDIBEL mandi4bel, r. l. m.; best. -n; pl. -blar (Sundén (1887) osv.) l. -bler (Lovén ÅrsbVetA 1840—42, s. 18, osv.).
Etymologi
[av lat. mandibula, mandibulum, käke; avledn. av mandere, tugga]
zool.
1) underkäke. Mandibel .. underkäken på fiskar, amfibier, foglar, blodiglar och däggdjur. Ekbohrn (1868). Auerbach (1911).
2) vardera käken i det övre käkparet hos vissa leddjursgrupper (insekter o. kräftdjur m. fl.). Boheman ÅrsbVetA 1840—42, s. 25. Tvenne starka och hårda hakar eller tänder, som kallas mandibler eller öfverkäkar (mandibulæ), och tjena att gripa och sönderkrossa födoämnena. Thorell Zool. 2: 339 (1865). Sjöstedt Västafr. 159 (1904).

 

Spalt M 221 band 16, 1942

Webbansvarig