Publicerad 1942   Lämna synpunkter
MAJS maj4s, r. l. m. (HB 3: 229 (1644) osv.) ((†) n. Stridsberg Åkerbr. 78 (1727), Lilja HbOdlVext. 2 (1842; jämte r. l. m.)); best. -en.
Ordformer
(macis 1640. magis (-iis, -ijs, -ijss) 16441786. mais (maïs) 16711905. maise 1786. maiz 1734, 1757. majs 1806 osv. mays 16741842. mayts 1786. mayz 17731827)
Etymologi
[jfr t. mais, eng. maize, fr. maïs, sp. maíz (ä. sp. äv. mahiz, mahis, mayz); urspr. av ett motsv. ord i ngt inhemskt (syd)amerikanskt spr. (sannol. haïtiska). — Jfr MAJSENA]
om (det företrädesvis i varmare länder, i sht Amerika, odlade) sädesslaget (gräset) Zea mays Lin. (i ä. tid äv. benämnt: indiskt l. indianskt l. välskt korn, indiskt l. indianskt l. turkiskt vete); koll. l. ss. ämnesnamn. — jfr HÄST-TAND-, HÖNS-, PUFF-, SMÄLL-, SOCKER-, STEN-, TAND-MAJS m. fl.
a) om växten (gräset), äv. använd ss. kreatursfoder (grönfoder). JPrintz (1644) i HB 3: 225. Mais det stora Turckiska hwete, som hafwa tiocka Ax som 2 eller 3 twerr finger breeda, hwars korn äro stora som små Ärter. Rudbeck Atl. 2: 595 (1689). Majs kan äfven i södra Sverige med framgång odlas till grönfoder och lämnar en hög afkastning. LAHT 1903, s. 127.
b) om (de till människo- o. kreatursföda använda, uttröskade) frukterna (kornen). OxBr. 11: 752 (1640). Majs användes i sitt hemland, Amerika, i många olika former, som större eller smärre gryn, stundom rostade, och som mjöl af olika slag. Walin Födoämn. 84 (1906).
Ssgr (i allm. till b): (a, b) MAJS-AX. vanl. om (det kolvformade) honaxet; jfr -kolv. Hesselius Zaletta 21 (1740).
(a) -BRAND. [jfr t. maisbrand] landt. o. bot. (sjukdom hos majs, förorsakad av) sotsvampen Ustilago maydis Lév. BotN 1884, s. 68.
-BRÄNNVIN. [jfr t. maisbranntwein] beredt av majs. WoJ (1891).
-BRÖD. bakat av majsmjöl. VetAH 1752, s. 31.
-DRANK. erhållen vid tillvärkning av majsbrännvin. 2NF 6: 830 (1906).
-FLINGA, r. l. f. i sht i pl.; jfr flinga, sbst. 3. Walin Födoämn. 86 (1906).
-FÅGEL. [jfr d. majsfugl] (†) zool. = -tjuv. Oldendorp 1: 88 (1786).
(a) -FÄLT. Snellman Tyskl. 150 (1842).
-GRODD. grodd av majskorn. SvUppslB 18: 15 (1934).
Ssgr: majsgrodd-kaka. foderkaka framställd av de rester som uppkomma vid pressning av majsolja ur majsgroddar; vanl. i pl. LAHT 1906, s. 393.
-mjöl. om fodermjöl; jfr -grodd-kaka. LAHT 1906, s. 394.
-GRYN. gryn av majs. VetAH 1752, s. 33.
(jfr a) -GRÄS. (numera bl. tillf.) majs. Berlin Lrb. 83 (1876).
-GRÖPE. användt ss. kraftfoder. LAHT 1911, s. 504.
-GRÖT. beredd av majsgryn l. majsmjöl. VetAH 1752, s. 33.
-KAKA.
1) kaka bakad av majsmjöl. Callerholm Stowe 167 (1852). NoK 7: 22 (1922).
2) foderkaka tillvärkad av kokad o. pressad majs l. av de rester som uppkomma vid tillvärkning av majsolja l. majsstärkelse o. d.; vanl. i pl. TLandtm. 1900, s. 664.
-KLI. kli av majs. VetAH 1752, s. 38.
(a, b) -KOLV. honax av majs. Fries Växtr. 242 (1884).
(jfr b) -KORN. VetAH 1752, s. 30.
-MJÖL. VetAH 1752, s. 31.
-OLJA, r. l. f. olja som erhålles gm pressning l. extraktion av majskornens groddar l. ss. biprodukt vid tillvärkning av majsstärkelse l. majsbrännvin o. d. (Ekenberg o.) Landin (1893).
Ssg: majsolje-kaka. majsgroddkaka. KemT 1910, s. 89.
(jfr a) -PLANTA, r. l. f. Oldendorp 1: 356 (1786).
(a, b) -PLANTAGE. för odling av majs. Holm NSv. Tab. v (i handl. fr. 1655).
(a) -ROST. landt. o. bot. (sjukdom hos majs, förorsakad av) rostsvampen Puccinia maydis Bér. LAHT 1905, s. 227.
(a, b) -SKÖRD. Oldendorp 2: 441 (1788).
(a) -SOCKER. framställt av majsens stänglar. Rönnholm EkonGeogr. 293 (1907).
(a) -STIFT. [jfr t. maisnarben, pl., fr. stigmates de maïs, pl.] apot. om de långa, trådformiga stiften av majsens honblommor (med medicinell anv.); vanl. i pl. Kjellin (1927).
-STÄRKELSE. framställd av majs; jfr majsena. Björkman (1889). Jönsson Gagnv. 83 (1910).
-TJUV, m. l. r. [jfr eng. maizethief, rödvinge] (†) zool. benämning på vissa fåglar som uppträda ss. skadedjur på majsfälten; särsk. om vävarstaren Agelaius phoenicus Lin., rödvinge, rödvingad svartfågel. Holm NSv. 165 (1702). NF 7: 403 (1883; om rödvinge).
(a, b) -VETE. (†) majs. (Agardh o.) Ljungberg III. 3: 277 (1859).
(a) -ÅKER. VetAH 1751, s. 310.
-ÖL. sydamerikansk sprithaltig dryck bryggd på majs, ”chica”. 2UB 4: 123 (1899).

 

Spalt M 78 band 16, 1942

Webbansvarig