Publicerad 1942   Lämna synpunkter
LÄRKA lær3ka2, f. l. r.; best. -an; pl. -or ((†) -er BOlavi 104 b (1578), Palmchron SundhSp. 99 (1642)).
Ordformer
(lar- c. 1620. ler- 16401789. lere- 1538. liar- c. 1620. lär- 1578 osv. -(c)ka c. 1620 osv. -(c)kia (-kja) 15381755. lärike (-ijke) c. 15801623)
Etymologi
[fsv. lærikia; jfr d. lærke, nor. lerka, isl. lǽvirki; sannol. lån från mnt. lēwer(i)ke (nt. ler(e)ke), motsv. fht. lērihha (t. lerche), feng. lǣwerce, lāwerce (eng. lark); av ovisst urspr.]
1) fågel tillhörande släktet Alauda Lin.; särsk. A. arvensis Lin., sånglärka; i pl. äv. zool. ss. namn på familjen Alaudidæ. Glad som en lärka. VarRerV 54 (1538). Lärkian är then första Fogel som om Wåren igenkomma plägar. IErici Colerus 1: 38 (c. 1645). Stekta lärkor. Sjöberg Singstock 117 (1832). Lärkan slår i skyn sin drill. Wennerberg 2: 161 (1850, 1882). Han .. sjunger som en lärka om våren. AB(L) 1904, nr 211, s. 4. — jfr BÄRG-, SÅNG-, TRÄD-, ÅKER-, ÄNGS-LÄRKA m. fl.
2) fågel tillhörande släktet Anthus Bechst.; i ssgn PIP-LÄRKA; jfr PIP-, SKÄRPIP-, TRÄDPIP-, ÄNGSPIP-LÄRKA.
3) (i vissa trakter) om vissa andra fåglar som likna lärkfåglarna, särsk. kornsparven o. gulsparven. FoFl. 1910, s. 287. — jfr KORN-LÄRKA.
Ssgr (i allm. till 1): A: LÄRK-ART. zool. Rosenius SvFågl. 1: 259 (1918).
-BLOMSTER. (lärk- 18061891. lärke- 17161871) (numera bl. i vissa trakter) växt tillhörande släktet Primula Lin., särsk. om arten P. farinosa Lin. Lindestolpe FlWiksb. 30 (1716). Post Ogräsv. 98 (1891; om P. farinosa).
-BO, n. (lärk- 1785 osv. lärke- 1749) Lind (1749).
-DRILL. jfr drill, sbst.1 2.
-DUVA. [jfr d. lærkedue] zool. varietet av tamduva. 3NF 6: 150 (1926).
-FALK. [jfr t. lerchenfalke] fågeln Falco subbuteo Lin., som jagar lärkor o. andra småfåglar. VetAH 1802, s. 265.
-FÅNGST. Wikforss (1804; under lerchenfang).
-HANE l. -HANNE.
-HONA.
-HUVUD. [liksom d. lærkehoved efter eng. lark’s-head] bildl., om visst slags knut. Tredubbelt lärkhufvud (användes för att fästa ett tåg i en ring). Öhrvall Knut. 106 (1908).
-JAKT. (i sht förr) jfr -fångst. Nilsson Fauna II. 1: 353 (1835).
-KVITTER. Nybom SDikt. 1: 315 (1846, 1880). (Änglarnas) sång klingade .. så sorglös som lärkkvitter. Lagerlöf Antikr. 8 (1897).
-NÄT. (lärk- 17941889. lärke- 17381749) (förr) jäg. för lärkfångst. Lind (1738; under lerchen-garn).
-PIPA, r. l. f. (förr) jäg. ett slags visselpipa varmed man härmade lärkans läte för att locka lärkor o. andra fåglar. Envallsson Procent. 38 (1786).
-SLAG. (lärk- 1847 osv. lärka- 1640. lärke- 18631925)
1) lärkart. Linc. (1640; under corydalus).
2) (i sht i vitter stil) lärkdrill. Bremer Brev 3: 30 (1847).
-SLÄKTE(T). (lärk- 1824 osv. lärke- 1748) zool. fågelsläktet Alauda Lin. Linné FörelDjurr. 137 (1748).
(jfr 3) -SPARV. [jfr t. lerchenammer] (i vissa trakter) fågeln Calcarius lapponicus Lin., lappsparv. Schulthess (1885).
-SPEGEL. [jfr t. lerchenspiegel] (förr) jäg. Lärkorna skjutas för lärkspegel, hvilken står uppdragen med ett urverk i solskenet, och lockar till sig de stackars djuren i masstal. SDS 1897, nr 444, s. 1.
-STÖTNÄT~02. (förr) jäg. ett slags ståndnät för lärkfångst. Hahr HbJäg. 210 (1865).
-SÅNG. (lärk- 1820 osv. lärke- 16881699) Warnmark Epigr. G 3 b (1688). En morgonvandring vid vårsol och lärksång. 3SAH 37: 181 (1845).
-TÄCKNÄT~02. (förr) jäg. ett slags täcknät för lärkfångst. Hahr HbJäg. 211 (1865).
-UNGE. (lärke-) Balck Es. 134 (1603).
-VINGE. (lärk- c. 1880 osv. lärke- 17611816) Låta tungan gå som lärkevingar. Kalm Resa 3: 488 (1761). Benen gå som lärkvingar på honom. Granlund Ordspr. (c. 1880).
-ÄGG, n.
B (†): LÄRKA-SLAG, se A.
C (†): LÄRKE-BLOMMA, f. lärkblomster. Franckenius Spec. A 4 b (1659). Bromelius Chl. 91 (1694).
-BLOMSTER, -BO, se A.
-FÄNGE. lärkfångst. Lind (1749; under lerchen-fang).
-GARN. [jfr t. lerchengarn] lärknät. Brummer 59 (1789).
-HÖK. fågeln Falco æsalon Lin., dvärgfalk, stenfalk. Lind (1749; under schmergel).
-KIRR. lärkkvitter; jfr kirr, sbst.1 Lärcke-kirr ock Dufweputter. Columbus BiblW K 1 b (1676).
-NÄT, -SLAG, -SLÄKTE, -SÅNG, -UNGE, -VINGE, se A.

 

Spalt L 1727 band 16, 1942

Webbansvarig