Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LÄMMEL läm3el2, äv. 40, äv. LEMMEL lem3el2, äv. 40, m. l. r.; best. -n ((†) lemlen Grill PVetA 1795, s. 16); pl. lämlar osv. (Landsm. XVII. 1: 54 (1671) osv.) ((†) lemeller Hülphers Dal. 184 (1762); lemmiller Nordholm Djurf. 31 (1749)); i vissa trakter äv. LÄMMING läm32 l. LEMMING lem3-, m. l. r.; best. -en; pl. -ar; förr äv. LEMEND; pl. -er.
Ordformer
(lem(m)- 1714 (: lemender, pl.)1932 (: lemmelpesten). lomm- 1762. lym- c. 1730. läm(m)- 1637 osv. löm- 17321740. -el 1637 osv. -end 1714. -ill 1749. -ing 17621912. lämblar (lembl-, lömbl-), pl. 16711732)
Etymologi
[y. fsv. (i latiniserad form) lemmus (OMagnus Hist. 696); jfr sv. dial. lämmel, lemmel, lymälld, lämming m. m., nor. lemen, lemælle, lemældre, lemende, lemming (varav d., t., eng. lemming), lom(h)und m. m., isl. lǽmingi, lemendr (pl.); av ovisst urspr. Ordet är i sv. sannol. lånat fr. nor. — Jfr LÖMICK]
zool. gnagare hörande till något av släktena Myodes Pall. l. Lemmus Geoffr.; särsk. om Myodes lemmus Lin., fjällämmel, o. Lemmus schisticolor Lilljeb., skogslämmel; jfr FJÄLL-MUS. Schroderus Lex. 57 (1637). The så kallade Lymlar; .. hvilka understundom .. falla in ifrån Norska fiällen. Broman Glys. 3: 267 (c. 1730). Lemmingen eller den Norrska Rottan. Oldendorp 1: 125 (1786). Kvick i vändningarna som en lämmel. Väring Frost. 96 (1926). — jfr BLÅ-, FJÄLL-, SKOGS-LÄMMEL.
Ssgr: LÄMMEL-ART. zool. Nilsson Fauna 1: 187 (1820).
-BO, n. —
-GÅNG; pl. -ar. underjordisk gång grävd av lämlar. Nordenskiöld Vega 2: 19 (1881).
-HONA.
-PEST. [jfr nor. lemenpest] sammanfattande benämning på ett flertal epidemier som förekomma bland lämlar under deras vandringar. Högbom Norrl. 352 (1906).
-SLÄKTE(T). zool. släktet Lemmus Geoffr., till vilket flertalet lämmelarter hänföras. Nilsson Fauna 1: 184 (1820).
-STARR. [med syftning på att denna starrart växer i fjälltrakter (där äv. lämlarna finnas) i motsats till harstarr, som förekommer över hela landet] bot. starrarten Carex festiva Dewey. ArkBot. II. 1: 77 (1904).
-TÅG. om de stora skaror av lämlar som delta i en lämmelvandring; äv. bildl. VRydberg i SvTidskr. 1873, s. 513 (bildl.). Lilljeborg Däggdj. 1063 (1874).
-UNGE.
-VANDRING. [jfr nor. lemenvandring] vissa år uppträdande massvandring av lämlar (varvid dessa förflytta sig från det inre av landet mot kusten). Thorell Zool. 1: 262 (1860).
-ÅR. år då lämlarna förekomma ovanligt talrikt (o. företa massvandringar). Nilsson Fauna II. 1: 122 (1858).

 

Spalt L 1603 band 16, 1941

Webbansvarig