Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LÄKTARE läk3tare2, sbst.2, r. l. m. (JönkTb. 123 (1532) osv.) ((†) n. Gyllenius Diar. 169 (c. 1660), VDAkt. 1774, nr 518); best. -en, äv. -n (ss. n. -et); pl. = ((†) -ara Bureus Suml. 45 (c. 1600); -aren Porthan BrCalonius 244 (1796)); förr äv. LÄKTER, m.; best. -en l. -n; pl. = (sammanfallande med pl. -er av LÄKT o. LÄKTE (i bet. 4)).
Ordformer
(lächt- (-echt-) 15881740. läkt- (-ect-, -e(c)kt-, -äckt-) 1532 osv. -ar 17261737. -are 1629 osv. -er 15881696)
Etymologi
[fsv. läktare; jfr ä. d. lechter, n., d. lægter, r., isl. lektari, läspulpet, mht. o. ä. t. lecter; ytterst av mlat. lectorium, läspulpet för bibelläsningen i en kyrka, upphöjt galleri (eg. för föreläsare l. sångare), till lat. legere, läsa (jfr LEKTION, LEKTOR)]
över golvet upphöjd, ofta på pelare vilande utbyggnad i kyrka l. annat större samlingsrum; i fråga om äldre kyrkor äv. liktydigt med: empor; äv. om tribun (inomhus l. utomhus) med sitt- l. ståplatser för åskådande av ngn högtidlighet, på idrottsplats o. d. JönkTb. 123 (1532). En Lechter af huggen Steen på någre pelere Ståendes. HB 2: 223 (1588). Wid bägge ändarna (av Tessin d. y:s rännarbana på Helgeandsholmen) äro twenne stora läcktare el. loger. Josephson Tessin 2: 115 (i handl. fr. 1716). Vid Cröningar, (böra anordnas) förhögde Throner, Althaner och Lächtare. Carlberg SthmArchitCont. H 3 b (1740). Tyst på läktaren medan klockarn sofver. Granlund Ordspr. (c. 1880). Hahr ArkitH 188 (1902). (I gymnastiksalen) böra .. en eller två läktare finnas för allmänheten. Bergqvist UndPlanRealsk. 179 (1906). Det finns en stor och bred läktare i Svartsjö kyrka, som går tvärs över hela långskeppet. Lagerlöf Kejs. 161 (1914). — jfr DIPLOMAT-, DISKANT-, KOR-, KVINNFOLKS-, KVINNO-, MANFOLKS-, MANS-, MUSIK-, ORGEL-, SIDO-, STUDENT-, ÅSKÅDAR-LÄKTARE m. fl. — särsk. i utvidgad anv., om publiken på en läktare. NordT 1892, s. 237. (Vid remissdebatten) tala riksdagsmännen i särskilt hög grad — ej till varandra utan till läktarna. Kuylenstierna Statsmaskin. 88 (1926).
Ssgr: LÄKTAR(E)-BARRIÄR.
-BILJETT. för tillträde till läktare. WoJ (1891). Läktarbiljetterna till söndagens bandymatch äro redan slutsålda. Upsala(A) 1924, nr 20, s. 6.
-BRÖST. konsthist. läktarbarriär. Höjer Sv. 2: 1425 (1881).
-BRÖSTNING. byggn. = -bröst. Brunius Metr. 418 (1854). 2SvKulturb. 5—6: 114 (1936).
-PLATS. sitt- l. ståplats på läktare. —
-PUBLIK, r. 3SAH 37: 33 (1926).
-RÄCKE. Sjöberg Kvart. 718 (1924).
-SKRANK. konsthist. Brunius Metr. 337 (1836). Läktarskranket .. med sina målade figurer af de åtta saligheterna. Ahnfelt Minn. 2: 8 (1907).
-TRAPPA. Murenius AV 370 (1658).
-VÅNING. konsthist. emporvåning, empor. Upmark Lübke 242 (1872).

 

Spalt L 1600 band 16, 1941

Webbansvarig