Publicerad 2021   Lämna synpunkter
ÅSKÅDARE å3~skå2dare, m.//ig.; best. -aren, äv. (numera bl. ngn gg) -arn; pl. =; pl. best. -arna (Dalin Vitt. II. 6: 111 (1740) osv.) ((†) -arena KulturbVg. 2: 190 (1712), Hwasser VSkr. 2: 371 (1851)).
Ordformer
(åskodare 16301740. åskådare 1696 osv.)
Etymologi
[jfr t. anschauer; till ÅSKÅDA]
person som ser l. tittar på l. betraktar ngt l. ngn; i sht i fråga om (närvaro vid o.) åseende av tilldragelse l. publikt framträdande (särsk. teaterföreställning l. idrottsevenemang o. d.); ibland äv. med särskild tanke på att ngn bevittnar ngt l. passivt ser på utan att handla l. ingripa (särsk. i uttr. (vara l. bli) åskådare till l. av ngt (jfr TILL I 19 c; äv. mer l. mindre bildl.)); förr äv. övergående i bet.: granskare; jfr BESKÅDARE, BETRAKTARE 2, IAKTTAGARE 1, SPEKTATOR, SPEKTATÖR, TITTARE 1. Ett stort antal åskådare hade samlats för konserten. Jag blev ofrivilligt åskådare till en trafikolycka. Schück VittA 1: 129 (i handl. fr. 1630). Min Läsare, .. om tu äst en grannsynt åskådare, så war ock en mild uttydare. Kolmodin QvSp. 1: B 4 b (1732). Åskådarena såto på taken eller i fönstren, utom de som wid förbigående stadnade på gatan. Osbeck Resa 202 (1751, 1757). England och Holland, länge åskådare af kriget, deltogo omsider deri. 1SAH 3: 355 (1790, 1802). Från strand / En lugn åskådare mot hafvet blickar. Oscar II 2: 35 (1861, 1887). Inför närmare 8 000 åskådare möttes här dagens världstopp och morgondagens VM-hopp. GbgP 11/7 1994, s. 24. Att visa civilkurage är att ta steget från passiv åskådare till att bli någon som aktivt tar ansvar för sin (och sina medmänniskors) tillvaro. UNT 31/12 2019, s. 6. — jfr TELEVISIONS-, TV-ÅSKÅDARE. — särsk. i bildl. anv., med tanke på livet ss. ett skådespel. Ty werlden är intet annat, än en stor skådeplatz, hwar vppå the dödelige kallas the spelande eller agerande personer, hwilcka äfwen måste wid theras föreställningar åskådare blifwa. Humbla Landcr. 1 (1740). Det är icke någon bekvämt stillasittande åskådare av livets teater, som nedskrivit dessa minnen. SvD(A) 1/2 1937, s. 9.
Ssgr: ÅSKÅDAR-, äv. ÅSKÅDARE-ANTAL~02 l. ~20. GbgP 1/9 1864, s. 2. Klubbarna följer (under pandemin) ett regelverk med restriktioner om social distansering och åskådarantalet är begränsat. Hufvudstadsbl. 15/8 2020, s. 25.
-BÄNK. sittbänk (på teater l. idrottsarena o. d.) avsedd för åskådare; särsk. i uttr. sitta på åskådarbänken, särsk. mer l. mindre bildl., i fråga om att se på utan att (kunna) ingripa. Upsala 5/8 1856, s. 3 (på teater). På åskådarbänken sitter ett antal föräldrar och syskon och följer träningen intresserat. SmålP 22/6 2011, s. B4. Jag vill tillbaka till makten. Sverige står inför stora utmaningar. Jag vill inte sitta på åskådarbänken, utan vill vara med och hitta lösningar på problemen. SundsvT 20/4 2016, s. 16.
-HOP. jfr hop, sbst.3 I 2, o. -skara. Hagberg Shaksp. 8: 375 (1849). Det gick ett sorl genom åskådarhopen och spänningen ökades ytterligare. Swing 1920, nr 5, s. 6.
-LÄKTARE. jfr läktare, sbst.2, o. -tribun. SvBiet 30/9 1844, s. 4. Två ofantliga åskådarläktare, rymmande 30.000 åskådare, sträcka sig utefter banans långsidor. Swing 1920, nr 2, s. 11.
-MASSA. jfr massa, sbst.2 5, o. -skara. DA 12/10 1838, s. 3. Vid midnatt afbrändes fyrverkeriet. Åskådaremassorna voro oräkneliga. Wachtmeister AntBr. 294 (1915).
-PLATS. plats (se plats, sbst.1 4 a) (särsk. på stol l. bänk o. d.) varifrån en åskådare kan följa visst evenemang l. viss tilldragelse o. d.; äv. (i sg. obest. o. föregånget av prep. (l. från)) sammanfattande, om utrymmet med alla åskådarplatser (på teater l. idrottsarena o. d.). Från åskådarplats hördes spridda burop. Spektaklet skulle, enligt affischerna, börjas kl. half 6; men redan kl. 5 voro de otaliga åskådareplatserna fyllda. AB 4/9 1849, s. 3. Vi var uppemot 200 på åskådarplats som hade en skön kväll på Tingsryds IP. SmålP 30/8 2019, s. B13.
-RING. ring (se ring, sbst.1 4) av åskådare. BoråsTidn. 11/10 1876, s. 2.
-RUM. (numera bl. mera tillf.) rum l. avdelning för åskådare; särsk. om salong på teater o. d. VestmLT 28/3 1862, s. 2. Ingångar funnos till höger och venster mellan scenen och åskådarrummet. Hahr ArkitH 94 (1902).
-SKARA. skara (se skara, sbst.1 a) av åskådare; jfr -hop, -massa. DA 30/6 1838, s. 2. Hästö IF har svårt att locka några större åskådarskaror till sina hemmamatcher. BlekLT 19/11 2012, s. 35.
-TRIBUN. (numera bl. ngn gg) åskådarläktare; jfr tribun, sbst.2 AB 1/7 1850, s. 2. En ofantlig velocipedbana af oval form, omgifven af stora åskådartribuner. TT 1900, Allm. s. 193.
-VÅLD. (numera bl. mera tillf.) vid idrottsevenemang o. d., särsk. fotbollsmatch: våld mellan åskådare, läktarvåld. DN 28/6 1985, s. 6. Åskådarvåldet på idrottsläktarna har diskuterats sedan åtskilliga år i pressen. GbgP 25/2 1987, s. 4.

 

Spalt Å 241 band 38, 2021

Webbansvarig