Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LOTTERI lot1eri4, n.; best. -et, äv. -t; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -ie)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. lotteri, holl. loterij, t. lotterie, eng. lottery, fr. loterie, it. lotteria; till LOTT, sbst.2 Det är omtvistat, huruvida ordet urspr. bildats i holl. l. i it.]
1) hasardspel vari deltagarna göra en viss insats (gm köp av lott) o. vari vinstfördelningen sker gm lottdragning; äv. konkretare, om inrättningen; jfr LYCK-POTTA, LYCKO-HJUL, TOMBOLA. Amerikanskt lotteri. Anordna ett lotteri. Spela, vinna på lotteri. Begära, bevilja tillstånd till ett lotteri. Ett lotteri för välgörande ändamål. Förrätta dragning i ett lotteri. Lotterie. (1699; titel). SFS 1928, s. 1119. — jfr INDUSTRI-, KLASS-, KONST-, NUMMER-, PÄNNING-, STATS-, VARU-LOTTERI m. fl. — särsk.
a) (†) i uttr. sätta på l. in i l. lägga in i (ett) lotteri l. lotteriet, göra insats i ett lotteri; köpa lott(er) i ett lotteri, spela på lotteri. Tessin Bref 1: 265 (1753). Björn Bill. 12 (1786). Schulthess (1885).
b) (†) i uttr. draga (ett) lotteri, förrätta dragning i ett lotteri. Rüdling Suppl. 537 (1740). Schulthess (1885).
c) (förr) om julklappslotteri. Leijonhufvud 2Männ. 201 (i handl. fr. 1800). jfr JULKLAPPS-LOTTERI.
d) bildl., för att beteckna ngt ss. ovisst l. hasardartat. Det hela är ett lotteri. Livets lotteri. Äktenskapets lotteri. Runeberg ESkr. 2: 195 (1833). (Fiskaren drömmer) om de feta vinsterna på det lotteri, som heter sjön. Hellström Storm 259 (1935).
2) (†) om vissa slag av hasardspel bedrivna ss. sällskapsspel; särsk. om lottospelet; äv. konkretare, om de till spelet hörande pjäserna. Lidner (SVS) 2: 175 (1783); möjl. till 1. Envallsson Savoy. 7 (1794). Wilson Spelb. 288 (1888). WoH (1904).
Ssgr (i allm. till 1): LOTTERI-DIREKTION. (förr) direktion för lotteriinrättning. PT 1758, nr 91, s. 4.
-DIREKTÖR. (förr) direktör för lotteriinrättning. Wikforss 2: 87 (1804).
-DRAGNING. vinstdragning i lotteri, ”dragning”. DA 1771, nr 6, s. 4.
-HJUL. jfr HJUL 3 a. Hjelt Medicinalv. 3: 16 (i handl. fr. 1754).
-KAST, n. (†) lottkastande, lottning; bildl. Thorild Gransk. 1784, 1: 18.
-KOLLEKTÖR. person som, med myndigheternas auktorisation, ombesörjer försäljning (l. förnyelse) av lotterilotter o. utbetalning av lotterivinster, kollektör. GT 1788, nr 81, s. 1.
-LISTA, r. l. f. (numera knappast br.) dragningslista. KungörLott. 1758, s. 4. 2NF 16: 1150 (1912).
-LÅN. obligationslån som (för att göras mera lockande) förbindes med utlottning av vinster till köparna (obligationsinnehavarna), premielån. Schulthess (1885). SvUppslB 30: 1254 (1937).
-PAPPER. (förr) viss papperssort (använd till lottsedlar). Ambrosiani DokumPprsbr. 376 (1923).
-PLAN, r. l. m. (†) (för visst lotteri uppgjord) vinstplan. VDAkt. 1736, nr 374. FastEgendFörsäljn. 7 (1822).
-SEDEL. (numera knappast br.) lottsedel. Lind (1749; under los-zettel). GenPoststCirk. 1879, s. 12.
-SPEL.
2) (†) = LOTTERI 2. Düben Talism. 6: 23 (1818). Wilson Spelb. 288 (1888).

 

Spalt L 1094 band 16, 1941

Webbansvarig