Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JULKLAPP 3l~klap2, r. l. m. ((†) n. Serlachius (1766; i boktitel), Posten 1768, s. 367); best. -en; pl. -ar l. (numera bl. i Finl.) -er (ZTopelius (1828) hos Vasenius Top. 1: 259, Blanche Våln. 381 (1847); jfr Bergroth FinlSv. 65 (1916)).
Ordformer
(jul- 1746 (: Julklapsband) osv. jule- 17661805)
Etymologi
[av JUL o. KLAPP. Benämningen beror därpå att den i Sv. gm tyskt inflytande uppkomna seden att utdela julklappar (vilken i numera vanlig form knappast är äldre än midten av 1700-talet) anknutits till det gamla folkliga bruket att under julen efter klappning på dörren (l. fönstret) kasta in halmfigurer o. skämtgåvor i ”stugan”]
om var särskild av de (vanl. paketerade o. med lack förseglade, ofta med verser på omslaget försedda) gåvor som på julaftonen(s kväll) givas till släktingar, vänner, tjänare o. d., ävensom om vid julen givna pänninggåvor, gratifikationer o. d. till anställd personal; julgåva. Vad önskar du dig i l. till julklapp? Få, giva, dela ut julklappar. Nilsson FestdVard. 129 (enl. handl. fr. 1741). Lind (1749). (Nyårsgåvor äro numera brukliga nästan endast bland tjänstefolk) hvaremot Julklappar ibland vänner och förnämt folk blifvit mera gängse. SvMerc. 1762, s. 6. Nu dracks the och aftonval åts, och därefter vankades julklappar. Fatab. 1909, s. 249 (1817). Den 4 december, ”lackade jag julklapper”. ZTopelius (1828) hos Vasenius Top. 1: 259. Jag (hinner) ej med annat än med att bittida och sent arbeta på Julklapper åt mor och systrar. Bremer Brev 1: 216 (1832). Julklappar en mängd, en hel korg full, med roliga verser. FADahlgren (1846) hos Dahlgren 2Ransäter 172. RelHStLehmann 166 (1927). — särsk.
a) (†) närmande sig l. övergående i bet.: utdelning av julklappar. Jag var själf buden till Cedercreutz i afton att hålla julklapp med vår familj. Tersmeden Mem. 1: 62 (c. 1780). Därs. 6: 112 (1786).
b) i oeg. l. bildl. anv. Glädjefullt och Hiärteligt Jule-Klapp Af Then Dyre Guds Mannens Mårten Luthers Och .. Paul Gerhards Hugneliga Jule-Qväden Från Tyska och Latin på Svenska Språket öfversatt. Serlachius (1766; boktitel). At få bref och tidningar ifrån Hr Archiatern är en behagelig juhlklapp och nyåhrsgåfva för mig. Höpken 2: 19 (1768). Under en sådan .. julfärd var det .. (Z. Dunckers föräldrar) fingo till julklapp sin förstfödde. Cygnæus 2: 26 (1858). Falk Skolp. 33 (1903).
Ssgr: JULKLAPPS-BAND. (enst., †) om biljett med julklappsvers, åtföljande en julklapp. Nordenflycht QT 1746—47, s. 157.
-KORG. korg vari julklappar äro hopsamlade före utdelningen. Tamm SammansOrd 59 (1900). Fatab. 1916, s. 55.
-LOTTERI. (†)
1) om varulotteri med dragning strax före julen. VexiöBl. 1841. nr 51, s. 4.
2) lotteri för utdelning av julklappar. (Karl XIV Johan) behagade .. påminna sig min ringa person .. denna afton, under det ett julklappslotteri drogs i hans egna rum. Wingård Minn. 12: 30 (1850).
-RIM. = -VERS. Julpelle. Nyaste samling julklappsrim. (1858; boktitel). SvD(A) 1922, nr 336, s. 5.
-UTDELNING~020. Tamm SammansOrd 5 (1900). Nilsson FestdVard. 132 (1925).
-VERS. om de (ofta mer l. mindre skämtsamma l. satiriska) verser som (vanl. skrivna på omslaget) åtfölja en julklapp; i sht i pl.; i sg. äv. med koll. bet.; stundom med föraktlig bibet. Crusenstolpe Mor. 3: 125 (1841). Fästmännerna äro fullt sysselsatta med att skrifva julklappsversar. SöndN 1862, nr 45, s. 1. Schück VLittH 1: 574 (1900). Jag vill inte precis säga kärnlyrik men något ditåt, nämligen julklappsvers. Bergman Lappkojs 143 (1904).

 

Spalt J 259 band 13, 1934

Webbansvarig