Publicerad 1941   Lämna synpunkter
LIÄSONG li1äsoŋ4, stundom med fr. uttal, r.; best. -en; pl. -er. (vanl. med fr. stavning)
Etymologi
[av fr. liaison, sammanfogning, förbindelse; av lat. ligatio (gen. -ōnis), vbalsbst. av ligare (se LIERA)]
förbindelse, bekantskap; särsk. i pl.: förbindelser, relationer; numera bl. om (tillfällig l. flyktig) kärleksförbindelse, ”förhållande”. Förnyad liaison på gamla foten med F[ru] F[alk]. Kellgren (SVS) 6: 262 (1790). Skulle du genom dina liaisoner kunna skaffa honom condition som Informator. Tegnér (WB) 4: 340 (1823). Minns du kanske vad jag sa, när du började din sista liaison? Rogberg Hustru 28 (1928).

 

Spalt L 935 band 16, 1941

Webbansvarig