Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LIERA lie4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[liksom d. liere av fr. lier, binda, av lat. ligare, binda, förena (se LIGERA, v.2)]
1) (numera nästan bl. i b, c, d) förbinda, förena. Tonerne .. (i takten) äro .. svagt lierade. Vogler Clavérsch. 33 (1798). — särsk.
a) (†) i uttr. liera bekantskap (med ngn), stifta bekantskap (med ngn); äv. liera societet med ngn o. d., associera sig med ngn, liera vänskap med ngn, knyta vänskapsband med ngn. Han sade mig, at han här effter vil liera en nära societet med dem, som han hölle för vara ärligit folk, och sina vänner. Bark Bref 2: 137 (1706). Friherrinnan Taube .. lierade straxt vänskap med min hustru. Tersmeden Mem. 4: 123 (1752). Vi lierade straxt bekantskap. Därs. 1: 31 (c. 1780).
b) i p. pf. i adjektivisk anv.; särsk. i uttr. vara (så l. så) lierad med ngn l. ngt, stå i (sådan l. sådan) förbindelse l. kontakt med ngn l. ngt, vara (så l. så) förbunden med ngn, i sht vara nära lierad med ngn, vara nära vän l. förtrolig l. stå i nära förbindelse med ngn; äv. med pluralt subj., i uttr. vara nära lierade, vara goda vänner l. förtrogna, förr äv. bliva lierade, bliva vänner. GJEhrensvärd Dagb. 1: 36 (1776). Jag säger med flit ”min vän Mathews”; ty vi blefvo verkligen lierade. Wingård Minn. 2: 82 (1846). Bror Nils var mycket intimt lierad med Norman. Selander C15Dag. 174 (1927). I kretsar, nära lierade med .. den franska rustningsindustrien. SvD(A) 1935, nr 203, s. 18.
c) refl.: förena l. förbinda sig (med ngn). Gynther ConvHlex. (1846). (Baldwin) hade lierat sig med den obetydlige Bonar Law. Hagberg VärldB 211 (1927).
d) [utvecklat ur c] i uttr. liera (ngn) med sig, förena (ngn) med sig. En .. utställning hade .. ordnats av några unga Hudiksvallskonstnärer, vilka med sig lierat stockholmsskulptören B. SvD(A) 1932, nr 170, s. 16.
2) fäkt. (gm bindning) hindra (det fria förandet av motståndarens vapen); jfr BINDA, v. 19 k, o. LIEMANG. Balck Idr. 3: 441 (1888).
3) (†) kok. avreda; jfr BINDA, v. 11 a. Lierad Grön-soppa. Björklund Kokb. 4 (1847). Idun 1892, nr 36, Omslag s. 1.

 

Spalt L 649 band 16, 1940

Webbansvarig