Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LITURGISK -isk (litúrrjisk Dalin), adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. lith-)
Etymologi
[jfr t. liturgisch]
kyrkl. adj. till LITURGI. Liturgisk dräkt, musik, sång. Den liturgiska striden under Johan III. Det liturgiska språket. Liturgisk färg, se FÄRG, sbst.1 1. Liturgisk gudstjänst, med särskilt rik liturgi. Chesnecopherus Skäl E 4 b (1607). Prästkappan bortlades (i början på 1700-talet) som vardagsdräkt och övergick att bliva ett liturgiskt plagg. SvKyrkH 5: 401 (1935). särsk. (†) med tanke på den liturgiska striden under J. III, om person: som är anhängare av l. använder J. III:s liturgi; äv. om gudstjänst o. d.: som anordnas efter J. III:s liturgi. Erasmus Nicolai, liturgisk Biskop i Vesterås. CCGjörwell (1767) i 2Saml. 1: 138. Fryxell Ber. 4: 142 (1830).

 

Spalt L 864 band 16, 1940

Webbansvarig