Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LIK li4k, sbst.2, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(lik (-ii-, -ij-) 1541 osv. lick 1686. liick 1544)
Etymologi
[jfr d. lig, nor. lik, isl. lík, mnt. līk, holl. lijk, t. leik, liek, eng. leech, leach; trol. urgammalt i Norden o. kring Nordsjön samt möjl. besläktat med lat. ligare, binda (jfr LEGERA, v.2, LIERA, LIGA)]
sjöt. tross som fastsys rundt kanterna av ett segel för att förstärka dessa; äv.: kant av ett segel. Stående lik, om (lik i) de lodräta kanterna av ett segel. SkeppsgR 1541. Dalman 36 (1765). AWSjögren hos Hägg Segel 83 (1935). — jfr AKTER-, BOM-, FÖR-, GAFFEL-, LITS-, LÄ-, MAST-, RÅ-, SEGEL-, SIDO-, SPRI-, STAG-LIK m. fl. — särsk. i utvidgad anv., om kanten av en flagga. Hägg Flagga 11 (1937).
Ssgr (sjöt.): LIK-GARN. tjockt segelgarn användt vid fastsyende av lik. Röding 1: 637 (1794).
-SKÖT. (†) lik i segels hörn(?). ArkliR 1562: 17 (1562).
-SPLITS. visst slags splits använd vid sammansättning av liktrossar. Frick o. Trolle 38 (1872).
-TROSS. smäcker tross använd till lik. Widegren (1788; under lik, sbst.).
Avledn.: LIKA, v.1, -ning. [jfr d. lige, holl. lijken, t. leiken] sjöt. förse (segel) med lik, sätta lik på (segel). SkeppsgR 1541. Christenson MarSlup. 7 (1914).

 

Spalt L 692 band 16, 1940

Webbansvarig