Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LEDGÅNG le3d~goŋ2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
1) (†) förhållande(t) att leda mot ngt (se LEDA, v.1 2 a); rörlighet i en led. Adlerbeth FörslSAOB (1798). Stiernstolpe Cuv. 76 (1821).
2) = LED, sbst.1 1; äv. med. oeg., i uttr. falsk ledgång. Ben hänga tillsamman .. (bl. a.) Genom Ledgång (arthron). Rosenstein Comp. 41 (1736). Gikt består i en ganska fin och flygtig skärpa, som gemenligen sätter sig i ledgångarna. VetAH 1762, s. 4. De ben, som bilda skelettet, äro förenade med hvarandra .. antingen orörligt, genom suturer eller sömmar, eller rörligt genom falska eller äkta ledgångar. LB V. 2: 7 (1908). — jfr HASE-LEDGÅNG.
4) i sht tekn. fogning varigm olika delar av en maskin l. apparat o. d. äro rörligt förbundna; gångjärn; jfr LED, sbst.1 6. Rinman 1: 353 (1788). (I Legendres ångmaskin) är pistonstången med en ledgång fästad vid pistonen. Pasch ÅrsbVetA 1846, s. 1. En s. k. urladdare .. utgöres af tvenne förmedelst ledgång förenade armar a och b af metall, som hållas med isolerande handtag. Fock 1Fys. 560 (1855). Zeiss’ mikrofotografiapparat; kan genom ledgångarna vid L och m äfven fällas upp i vertikal ställning. 2UB 10: 367 (1907).
Ssgr (till 2; i sht anat. o. med.): LEDGÅNGS-BAND. (numera mindre br.) = LED-BAND, sbst.1 TLäk. 1832, s. 97. Hallin Hels. 2: 755 (1885).
-HUVUD. (numera mindre br.) ledhuvud. Hallin Hels. 2: 756 (1885).
-INFLAMMATION. (numera mindre br.) ledinflammation. Hygiea 1849, s. 118. Kronisk missbildande ledgångs-inflamation. Fornv. 1914, s. 25.
-KAPSEL. (numera mindre br.) ledkapsel. ASScF 5: 269 (1858). Haglund HållnRörOrg. 1: 14 (1924).
-LIGAMENT. ledband (se LED-BAND, sbst.1). Haglund HållnRörOrg. 1: 47 (1924).
-MUS. (numera mindre br.) = LEDMUS 1. UpsLäkF 1868—69, s. 402. Hallin Hels. 2: 757 (1885).
-PANNA. (numera mindre br.) ledpanna, ledskål. VetAH 1757, s. 235. NF 7: 321 (1883).
-REUMATISM. Akut ledgångsrheumatism. Hygiea 1840, s. 454. Jacobæus HjärtBlodSj. 112 (1935).
-SJUKDOM~20 l. ~02. Hygiea 1872, s. 478.
-SKADA, r. l. f. Fixation av benbrott och ledgångsskador. 3NF 7: 513 (1927).
-SKIDA, r. l. f. (numera föga br.) ledkapsel. VetAH 1753, s. 23. Heinrich (1828).

 

Spalt L 426 band 15, 1939

Webbansvarig