Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LAVETT lavät4, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-et 1672 (: Lavetmakerne)c. 1861 (: Lavet bröstet). -ett 1677 (: lavetter, pl.) osv.)
Etymologi
[jfr d. lavet, nor. lavett; gm förmedling av (ä.) t. lafet(te) av fr. l’affût, sg. best. av affût, underlag (urspr. en stock) till ett tungt eldvapen, bildat till fût, stock, av lat. fustis, påk]
mil., i sht artill. lavettage; numera i sht dels (vid tungt artilleri) om den del av lavettaget som närmast uppbär eldröret (äv. kallad: överlavett), dels (vid lätt fältartilleri) om ett eldrörs hela underlag bestående av axel med två hjul jämte lavettsidor, fältlavett, bakvagn (motsatt: föreställare). HSH 35: 421 (1677). Då man tände på den tredje (föglaren), flög .. Canonen från Laveten. Lagerbring 1Hist. 4: 563 (1783). LbArtill. 2 (1876). Den fasta artillerimaterielens lavettager .. fördelas vanligen uti en öfre del, den egentliga lavetten eller öfverlavetten, samt en undre del, som (osv.). Holmberg Artill. 3: 87 (1883). SoldatinstrArtill. 1938, s. 84. — jfr BELÄGRINGS-, BLOCK-, BÅT-, FÄLT-, FÄSTNINGS-, HAUBITS-, HJUL-, KASEMATT-, KULSPRUTE-, SKEPPS-, ÖVER-LAVETT m. fl. — särsk. (mindre br.) tekn. i oeg. anv., om (rörligt) underlag i allm. till ngt. SthmBelysn. 52 (1903; till vissa gasklockor).
Ssgr (mil., i sht artill.): A: LAVETT-AXEL. (lavett- 18251917. lavette- 1808) på fältlavett; jfr AXEL, sbst.1 I 1. DA 1808, nr 9, s. 3.
-BEN. på kulsprutelavett; jfr BEN, sbst.1 II 2 b. ExInfKulspr. 1927, s. 13.
-BRÖST. om den främre delen av en (fält)lavett; jfr -KNÄ, -SVANS. KrigVAT 1845, s. 409.
-HJUL. (lavett- 18171932. lavette- 1808) till fältlavett. DA 1808, nr 9, s. 3.
-KNÄ. om den mellersta delen av en (fält)lavett; jfr KNÄ II 4 c samt -BRÖST, -SVANS. Holmberg Artill. 3: 245 (1883).
-LÅDA, r. l. f. (i sht förr) i fältlavett inbyggd låda (vars väggar utgöras av lavettsidornas insidor samt mellankalven o. svanskalven). Loenbom Stenbock 2: 134 (1758). De Ron o. Virgin I. 5—7: 24 (1887).
-PLANKA, r. l. f. (förr) lavettsida (av trä) på fältlavett. Törngren Artill. 2: 24 (1795). De Ron o. Virgin 3: 40 (1890). TySvO 1399 (1932).
-SIDA. särsk. om vart särskilt av de båda långsmala sidostycken som utgöra stommen till en fältlavett. Nordensvan o. Krusenstjerna 1: 401 (1882).
-STOCK. sammanfattande benämning för lavettsidorna på en (fält)lavett. KrigVAT 1835, s. 363. WoJ (1891).
-SULA, r. l. f. (förr) på undersidan av en fästningslavetts ”understycke” fastsatt träkloss. KrigVAH 1842, s. 13. De Ron o. Virgin 3: 21 (1890).
-SVANS. på fältlavett. Törngren Artill. 2: 120 (1795). KrigVAH 1922, s. 52.
-VIRKE. (lavett- 1870. lavette- 1734) (förr) trävirke varav trälavetter tillvärkades. 2RA 3: 802 (1734).
-VÄGG. särsk. (mindre br.) i fråga om fältlavett, = -SIDA. Palmstierna Artill. 123 (1872). Billmanson Vap. 64 (1880).
B (†): LAVETTE-AXEL, -HJUL, -VIRKE, se A.

 

Spalt L 366 band 15, 1939

Webbansvarig