Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KYNDELSMÄSSA ɟyn3dels~mäs2a, äv. kyn3-, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(kinder- c. 1540 (: Kindermesso dagh)1662. kinders- c. 1540 (: Kindersmesso tijdh)1692. kvindel- (qv-) 18891911. kvindels- (qv-) 17211911. qvinder- 1721. kyndel(l)- 15691921. kyndels- 1529 (: kyndelsmesselius) osv. kynder- 1530 (: kyndermesso liwsz)1796. kynders- 1524 (: kynd[er]s messe tijdt)1788. kyndil- c. 1730. kyndils- c. 1645. kynnels- (-elz-) 15961705. kynners- 1659)
Etymologi
[fsv. kyndil(s)mässa, kvindilmässa, motsv. d. kyndelmisse, isl. kyndil(s)messa; ombildning av lat. missa candelarum, ljusmässa (feng. candelmæsse), i anslutning till sv. dial. kyndel, bloss, motsv. ä. d. kyndel, ljus, fackla, isl. kyndill, ljus; ytterst från ett över vgerm. spr. (jfr fht. kentilastab, kandelaber, t. dial. kentl, tjärvedsbloss) lånat lat. candela, ljus (se KANDELABER); jfr KVANDEL, KÖLNA; vid högtiden i fråga invigas (inom den rom.-katolska kyrkan) de vaxljus som äro avsedda för kyrkligt bruk under året]
1) kyrklig högtid som firas den 2 februari, i Sv. sedan 1772 bl. om denna dag är söndag, eljest närmast följande (l. föregående) söndag, till åminnelse av jungfrun Marias kyrkogång på 40:e dagen efter Jesus’ födelse; jfr LJUS-MÄSSA. PErici Musæus 3: 22 a (1582). Ljus vid Kyndersmässan .. skulle .. upväcka åtanka af det sanna Ljuset, Christo Jesu. Bælter Cerem. 58 (1760). Sander SvDopn. 8 (1899).
2) ss. tidsbestämning: tiden (l. dagen) för kyndelsmässan (i bet. 1); kyndelsmässotiden, kyndelsmässodagen; särsk. i adverbiella uttr. (med l. utan prep.), förr vanl. i sg. obest. Vid, förr äv. om l. på kyndelsmässan. Jfrå kynd’ssmessa Anno 55 Och tiill kynd’ssmesse Ano 56. SthmTb. 28/1 1555. Om Kyndersmesso. LPetri 1Post. G 7 a (1555). På Kyndermesse. Svart G1 143 (1561). Weyde sås wid Kyndermässan. Lindestolpe Färg. 58 (1720). Och .. över de små vita och skära husens tak glänser kyndelsmässans röda vårvintersol. Pan 1926, s. 128.
Ssgr (i allm. till 2): A: KYNDELSMÄSS-DAG, -TID, se C.
B: KYNDELSMÄSSE-AFTON, -LJUS, -NATT, -TID, se C.
C: KYNDELSMÄSSO-AFTON. (-mässe- 1621. -mässo- c. 15401923) (numera bl. i vissa trakter) dagen före kyndelsmässodagen. OPetri Kr. 317 (c. 1540). Om hönan ej får takdropp kyndelsmessoafton, får axen ej vatten vårfrudagsafton. AntT VII. 2: 36 (1883; fr. Smål.).
-DAG. (-mäss- 17401915. -mässe- 15461567. -mässo- c. 1540 osv.) jungfrun Marias kyrkogångsdag; särsk. i adverbiella uttr. (med l. utan prep.), förr vanl. i sg. obest. OPetri Kr. 317 (c. 1540). Lius (vigas i katolska kyrkan) om kindermesso dagh. LPetri Kyrkiost. 84 b (1566). Regnar thet Kyndermässo Dagh / Medh Wintren tager thet ey lagh. IErici Colerus 1: 29 (c. 1645). Kyndelsmässodagen kallas lilla Juhl. VästmFmÅ 15: 13 (1775). SvEvangelieb. 387 (1921).
-HÖGTID. Lind (1749; under reinigung). AJourn. 1820, nr 4, s. 1.
(1) -LJUS, n. (-mässe- 1529. -mässo- 15301901) ljus som (inom den rom.-katolska kyrkan) inviges vid kyndelsmässan. RA I. 1: 120 (1529). Såsom the Påueske wiya theras kindermesso lius. LPetri Kyrkiost. 85 a (1566).
-MARKNAD. (förr) marknad vid tiden omkring kyndelsmässan. GullbgDomb. 6/10 1656. Den ryktbara kyndelsmässomarknaden (i Sala), som började 14 febr., varade 10 dagar, hvarunder gjordes stora omsättningar i spannmål och Norrlandsprodukter. 2NF 24: 442 (1916).
-NATT. (-mässe- 1910. -mässo- c. 1645) (numera bl. i vissa trakter) natten före kyndelsmässodagen; särsk. i adverbiella uttr., förr vanl. i sg. obest. Regnar thet Kyndermässo Natt, thet Regnet skadar Humblerötterna så widt thet tager. IErici Colerus 1: 29 (c. 1645). Eneström Finv. 233 (1910).
-SÖNDAG. SAOL (1900). Alm. 1902, s. 6.
-TAXA. (förr) (markegångs)-taxa som fastställdes vid kyndelsmässotiden. 2RARP I. 2: 353 (1720). Kyrkotionden (betalas) efter Halmstads Kyndermässo taxa. Osbeck Lah. 95 (1796).
-TID. (-mäss- 1916. -mässe- 15241678. -mässo- 15271839) ofta i adverbiella uttr., förr vanl. i sg. obest. Om kynd[er]s messe tijdt. OPetri Tb. 31 (1524; uppl. 1929). Det stora möte, som hölls Kyndelsmässotiden (i Uppland). Nordström Samh. 1: 50 (1839).

 

Spalt K 3503 band 15, 1938

Webbansvarig