Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KVARSTOD kva3r~stω2d, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. q-)
Etymologi
[av KVAR o. -STOD i ÅTERSTOD; sannol. nybildning i anslutning till ÅTERSTOD]
(i sht i vitter stil, mindre br.) återstod, rest; äv. bildl. Jag .. förfriskade dem med vatten och kvarstoden af min kvällsvard. Wallin Bref 135 (1847). Den brutala missaktning hvarmed de lägre qvinnoklasserna .. behandlas af våra såkallade bildade är en sorglig qvarstod af qvinnans slafveri. Frey 1850. s. 113. Fröding Gralst. 10 (1898).

 

Spalt K 3356 band 15, 1938

Webbansvarig