Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KULÖRT kulœ4rt l. kɯ-, adj. -are (gradf. dock föga br., Östergren (1931; anfört ss. sällsynt form)); n. o. adv. =; förr äv. KULÖRD (coulö´rd (ö långt) Weste), adj., enst. äv. KOLÖRAD, p. adj.
Ordformer
(coleurad 1736. coleurader 1736. coleurd 16721717. colleurd 1654. kolört (c-, -eurt) 16401856. coulörd (-eurd) 17421832. coulört (-eurt) 17561874. kulörd (c-) 18431866. kulört (c-) 1823 osv.)
Etymologi
[jfr ä. d. couleuret, couleurt, d. kulørt; av ä. holl. koleurd, p. pf. av koleuren, färga, till koleur (se KULÖR); jfr nt. klörd, klört, holl. gekleurd, ävensom eng. coloured]
1) som har (färgats i) en annan färg än vitt l. svart (stundom äv. än mörkblått o. d.) l. grått; livligt o. starkt färgad (ofta i flera olika färger); särsk. om tyger, klädesplagg, glas, papper o. d. Colört (silkesnören) .. Svart dito. OxBr. 11: 765 (1640). Coleurda liberier. LinkStiftsbibl. Brev 30/12 1717. Couleurt papper. ExposSlöjdprodSthm 1847, s. 28. Kulörta skjortor. Sömnadsb. 353 (1915). Kulört lykta .. i ballongform. KatalÅhlénHolm 91: 225 (1926). Blå eller kulörta kostymer. DN(B) 1937, nr 126, s. 5. — särsk. närmande sig l. övergående i bet.: i vars namn ingår en färgbenämning; numera bl. (tillf.) om diplomatisk aktsamling med namnet ”blå bok”, ”grön bok” o. d. Ha vi ej nog utaf kulörta krämpor, / Af gulsot, rödsot, blåsot, svartsjuka. Fahlcrantz 2: 132 (1826, 1864). Det nya Österrikes röda bok kastar ljus över många dunkla punkter i de kulörta böckernas rad. GbgMP 1919, nr 219, s. 5.
2) [efter eng. coloured] (numera bl. vard.) om person, ras o. d.: icke ”vit”, ”färgad”; äv. i substantivisk anv.; jfr KOLORERA 1 c β. De hvita fruntimmernas fördom emot de Couleurta. Bergius Vestind. 27 (1819). Hans kulörta majestät. Hedenstierna Kaleid. 136 (1884; om en konung i Sululandet). De talrika kavaljerer — också kulörta — som fjäskade omkring dem. Zilliacus VandrÅr 1: 16 (1920).
Ssg: (1) KULÖRT-VÄVD, p. adj. (i fackspr.) Oblekta, blekta, kulörtvävda och tryckta bomullsvävnader. Form 1934, s. 125.

 

Spalt K 3186 band 15, 1938

Webbansvarig