Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KRULLA krul3a2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(krull- c. 1755 osv. kroll-, se KRULL-HÖNA, -HÖNS, KROLLILJA)
Etymologi
[jfr d. krølle, nor. o. nyisl. krulla; väl snarast från mnt krullen, mht. o. t. krüllen, meng. crullen; till mht. o. t. kroll, meng. crul, krusig, lockig, möjl. besläktat med KRUSA. — Jfr KRULL, sbst.1—2, KRULLIG, KRULLOR, ävensom KRYLLA]
(ngt vard.)
1) rulla ihop l. kröka (ngt i kanten l. ändan); göra ”knorr” på (ngt); äv. i pass. med intr. bet. l. refl., med saksubj.: rulla ihop sig, kröka sig; äv. oeg., om papper, färg o. d.: bliva vågig l. skrynklig. (Hästens ögonlock) ha en broskaktig rand, hvilken hindrar at ej locket kan krullas eller vikas. Hernquist Hästanat. 102 (1778). När grisen blir mätter, så krullar han rump (om den fattige, som af gåfvan blir stolt och pockande). Granlund Ordspr. (c. 1880). Björkman (1889; refl., om papper). (Han hade) klämt till honom .. i maggropen, så tarmluddet krullade sig. Engström 1Bok 63 (1905). Man minns den instängda hettan på glasverandan, där målningen krullade sig. SvD 10/2 1935, Söndagsbil. s. 1.
2) med avs. på hår, tagel o. d.: krusa; locka; äv. refl., om hår o. d.: vara l. bliva krusig, locka sig, lägga sig i (småkrusiga) lockar. Schultze Ordb. 2447 (c. 1755). De krullade, framtill nedhängande hårlockarna. JournLTh. 1810, s. 303. Krulla tagel. Sundén (1886). De svarta polisongerna krullade sig frodigt på ömse sidor om ansiktet. Månsson Rättf. 2: 295 (1916).
Särsk. förb.: KRULLA IHOP10 04, äv. HOP4. (ngt vard.) till 1: rulla ihop; äv. refl. Schulthess (1885). Ofullgångna horn, som krullat ihop sig kring sitt fäste. PT 1906, nr 148, s. 3. (Hon) krullade ihop sig i hörnet av Daniels obekväma soffa. Oterdahl Skolfl. 104 (1924).
Ssgr: (2) KRULL-HÅR.
1) (vard.) ”krulligt” hår. Klint (1906). Åkerlund Blanco-Fombona Guldm. 9 (1930).
2) (i fackspr.) tagel (förr äv. svinhår) som gm viss behandling blivit krusigt o. som användes till stoppning i madrasser, möbler o. d. VLBibl. Bouppt. 1806, fol. 131. SFS 1922, s. 321.
Ssgr (till -HÅR 2): krullhårs-dyna. BoupptVäxjö 1796.
-madrass. BoupptVäxjö 1779.
(1) -HÖNA. (krol- 1731. kroll- 17851884. krull- 18521911) (i fackspr.) en hönsvarietet med uppböjda l. tillbakarullade fjädrar, purrhöna. Linné MethAv. 42 (1731).
(1) -HÖNS. (kroll- 18231926. krull- 18431885) (i fackspr.) purrhöns; jfr -HÖNA. Weste FörslSAOB (1823).
-LILJA, se KROLLILJA.
(2) -SAX. (†) = -TÅNG. Schultze Ordb. 4026 (c. 1755).
(1) -TOBAK. (†) rulltobak; jfr KRULL, sbst.1 Heinrich (1814). Krull- eller Tugg-Tobak. LdVBl. 1821, nr 48, Bih. nr 1, s. 2. Lundell (1893). jfr: Här (i Alingsås) sågs Krulltobaks skäringen, fyrskurne Carducers förfärdigande (osv.). Linné Vg. 129 (1747).
(2) -TÅNG; pl. -tänger. (vard.) krustång. Schultze Ordb. 2447 (c. 1755).

 

Spalt K 2948 band 15, 1938

Webbansvarig