Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KROCKET krok4et, n. (SvD(A) 1924, nr 165, s. 13 (: barnkrocket) osv.), i sht förr äv. r. l. m. (m. Sundén (1886), Lundell; r. Östergren (1930; angivet ss. förekommande ibland)); best. (†) -en (Roos Önsk. 34 (1892)).
Ordformer
(croquet (-êt) 1869 (: Croquêtspelet)1909. krocket 1878 osv. krokett 1871 (: Krokettspel)1916)
Etymologi
[jfr d. kroket, t. krocket; av eng. croquet, av fr. dial. croquet (motsv. fr. crochet), krökt käpp, eg.: liten krok (eng. croquet, krocket, sedermera upptaget i fr.), avledn. av fr. croc, krok, hake, av fornnord. krōkr (se KROK). Med avs. på bet.-utvecklingen jfr KRICKET. — Jfr KROCKA, KROCKERA]
spelt.
1) ett slags spel med klot vari det gäller att med en träklubba i viss ordning o. efter vissa regler driva sitt klot gm ett på en gräs- l. grusplan l. (i fråga om miniatyrspel, i ssgn BORDS-KROCKET) på ett bord uppsatt system av bågar o. mot pinnar; äv. konkret, om sammanfattningen av till detta spel hörande klubbor, klot, bågar o. pinnar. Norman GossLek. 122 (1878). Balck Idr. 1: 447 (1886). Croquet är .. en mycket vanlig sommarlek för stora barn. Den .. är visserligen omodärn i våra dagar. Norlander 2DonBasB 99 (1909). Köpa sig krocket. Östergren (1930). 90-talets stillsamma sportgrenar, krocket och ringkastning. SvD 10/2 1935, Söndagsbil. s. 11.
2) i krocket, benämning på ngt av de olika sätt varpå en spelare kan slå bort ett klot som han träffat med sitt eget klot; i vissa uttr. o. ss. senare led i ssgr. Hårdt l. fast krocket, bortslagning av klot varvid man fasthåller sitt eget klot med foten, motsatt löst krocket (varvid man låter sitt eget klot följa med). Balck Idr. 1: 451 (1886). Östergren (1930). — jfr HÅRD-, LÖS-, SNED-KROCKET.
Ssgr (till 1): KROCKET-BÅGE. WoJ (1891).
-HATT (†) benämning på ett slags urspr. för användning vid krocketspel avsedd hatt. Geijerstam Lillebr. 163 (1900). Här om morgonen såg jag på torget en man i röd krocket-hatt. Hallström ItBr. 113 (1901).
-KLOT. Balck Idr. 1: 448 (1886).
-KLUBBA, r. l. f. Balck Idr. 1: 448 (1886).
-PARTI. Roos Önsk. 35 (1892).
-PLAN, r. l. m. Balck Idr. 1: 448 (1886).
-REGEL. vanl. i pl. —
-SPELARE.

 

Spalt K 2858 band 15, 1938

Webbansvarig