Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KRICKET krik4et, r. l. n.
Ordformer
(förr äv. skrivet cr-)
Etymologi
[jfr t. cricket; av eng. cricket, bollspelet kricket, möjl. av ffr. criquet, krokig stav (använd vid kricket), av mnl. kricke, krokig stav (sannol. besläktat med KRYCKA)]
idrott. benämning på ett (urspr. o. huvudsakligen i England spelat) bollspel, där ett lag spelare försöker med ett slagträ slå en boll så att den träffar det motspelande lagets mål (”grind”); jfr GRIND-BOLL. Malmgren Dickens Pickw. 1: 98 (1861). Flodström SvFolk 123 (1918).
Ssgr (idrott.): KRICKET-BOLL. Balck Idr. 1: 141 (1886).
-GRIND. i kricket: målanordning bestående av tre i marken nedstuckna käppar, upptill förenade medelst två tvärgående pinnar. Backman Dickens Pickw. 1: 107 (1871).
-LAG, n. i kricket, benämning på vardera av de två mot varandra spelande grupperna. —
-PLAN, r. l. m. Hagdahl DBäst. 168 (1885).
-SPEL.

 

Spalt K 2718 band 15, 1937

Webbansvarig