Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KRI, sbst.3
Ordformer
(kre- 1544 (: krehake)1561 (: Krehakar). kri- (krij(g)-) 1545 (: krijhaker) osv.)
Etymologi
[sannol. av mnt. krig, krich, vindspel]
(förr) på armborst: vindspel medelst vilket armborstet spändes (?); anträffat bl. ss. första led i ssgr.
Ssgr (förr): KRI- kri3~ -BÄLTE. [sannol. elliptiskt för KRI-HAKE-BÄLTE] om livet spänt bälte vari krihaken var fäst. ArkliR 1563: 15 (1563).
-HAKE. [fsv. krehaka (SthmTb. 1: 295 (1481)); jfr ä. d. krigshage] (i kribälte fäst) hake vari armborststrängen fästes, då den spändes medelst ett vindspel (”kri”). G1R 16: 134 (1544). 2VittAH 3: 225 (1788, 1793; i fråga om förh. på 1500-talet).
Ssgr: krihake-båge. (-haka- 1563) om sådan båge (till armborst) som var avsedd att spännas med hjälp av krihake; jfr VIPP-BÅGE. ArkliR 1562: 16 (1562).
-snöre. (-haka-) bågsträng till armborst avsett att spännas medelst krihake(?). ArkliR 1564: 22 (1564). Därs. 1565: 13 (1565).

 

Spalt K 2716 band 15, 1937

Webbansvarig