Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KORPORATION kor1poratʃω4n l. -på- l. -pω-, l. 01—, l. -aʃ- (kårrporatschón Dalin), r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet cor-)
Etymologi
[jfr t. korporation, eng. o. fr. corporation; av lat. corporatio (gen. -ōnis), vbalsbst. till corporare, göra till kropp, till corpus (se KORPUS). — Jfr KORPORATIV]
(i sht i fackspr.) församling l. sammanslutning l. organisation o. d. som i rättsligt hänseende uppfattas o. gäller ss. en särskild person o. vars värksamhet är inriktad på bestämt (bestämda) mål o. fortgår oberoende av de enskilda medlemmarnas växling; stundom i allmännare anv.; jfr ASSOCIATION, BOLAG, sbst.2, FÖRENING, GILLE, KOLLEGIUM, KOMMUN, MENIGHET, SAMFUND, SAMHÄLLIGHET, SÄLLSKAP; särsk. i inskränktare anv., om dylik sammanslutning av personer med gemenskap i yrke l. arbete, särsk. (i fråga om ä. förh.) om skrå. DA 1771, nr 104, s. 1. Pharmacopeer .. utgifne af vetenskapliga corporationer. VetAH 1812, s. 29. (I midten av 1300-talet) framträda och Bergsmännen såsom en småningom äfven med vissa privilegier försedd corporation. Nordström Samh. 1: 376 (1839). En sådan korporation som svenska akademien. De Geer Minn. 2: 287 (1892). Utöfvare af samma yrke sammanslöto sig till en fast korporation eller ämbete (= gille, senare kalladt skrå). Sthm 1: 74 (1897). Korporation af offentlig natur (lagsökes) där styrelsen har sitt säte. Kallenberg CivPr. 336 (1918). (Vid utseende av ledamöter till Sthms fondbörs gäller) vad angående val inom dessa korporationer (dvs. stadsfullmäktige o. handelskammaren i Sthm) finnes stadgat. SFS 1920, s. 487. Såsom rättspersoner, korporationer, äro dessa samfund: staten, kommunen och kyrkan, organiserade. Hernberg Rättsh. 5 (1922). — jfr BÄRGSLAGS-, INDUSTRI-, NYKTERHETS-KORPORATION. — särsk. polit. om olika stånd l. på visst sätt organiserade yrkesgrupper ss. konstitutiva element i styrelseform. Att blott den stat är corporatif, som är — en corporation af corporationer. SvLittFT 1835, sp. 582. DN(A) 1934, nr 307, s. 8 (i fråga om förh. i Italien).
Ssgr: KORPORATIONS-IDROTT~02, äv. ~20. idrott. idrott utövad inom viss korporation. DN(A) 1933, nr 335, s. 14.
-SKJUTNING. sport. skjuttävling för lag (representanter) från olika korporationer. SvD(A) 1925, nr 123, s. 14.
-TENNIS. idrott. tennistävling för lag (representanter) från olika korporationer. GHT 1934, nr 77, s. 14.
-VÄSEN l. -VÄSENDE. Snellman Stat. 182 (1842).

 

Spalt K 2456 band 14, 1937

Webbansvarig