Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KONVERTERA kon1värte4ra l. -vær- l. -ver-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr KONVERSION.
Ordformer
(förr äv. skrivet con-)
Etymologi
[jfr t. konvertieren, eng. convert, fr. convertir; av lat. convertere, vända (upp o. ned), förändra, av com (se KON-) o. vertere (se VERTERA). — Jfr KONVERSERA, KONVERTER, KONVERTIT]
1) filos. utföra en logisk konversion med (ett omdöme). Ribbing Log. 13 (1861).
2) (numera bl. ngn gg i fackspr.; se dock b) förvandla, ombilda (ngt), förändra (ngt) med avs. på form l. beskaffenhet; äv. i uttr. konvertera ngt till, förr äv. uti ngt. Andersson (1857). För några år sedan blef .. sytrådsfirman J. & P. Coats i London konverterad till ett aktiebolag. GHT 1896, nr 156, s. 3. För konverteringen (av stärkelse) användes svafvelsyra af 60° Bé. TT 1900, K. s. 21. — särsk.
a) i vissa numera obr. anv. W. (på ett sigill) hafwer denne Gustaff låtit convertera vthi G. BtÅboH I. 9: 100 (1637). Att convertera Æquators eller de andra större Cirklarnas Grader uthi Milar. Rålamb 4: 32 (1690).
b) (i fackspr., fullt br.) med avs. på obligationslån o. d.: förvandla (lån mot viss ränta) till lån mot lägre l. (sällan) högre ränta gm utbyte av äldre obligationer mot nya. NDA 1876, nr 280, s. 2. Medan England nu beslutat skrida till den länge väntade konverteringen av sitt .. 5-procentiga krigslån .. till 3 1/2 proc. obligationer. SvD(A) 1932, nr 179, s. 10.
3) i fråga om övergång från en religionsform till en annan.
a) (†) tr.: omvända (ngn); i pass. stundom med intr. bet. Hanom bleff och tillsport, om ingen papist aldrig hafuer welat convertera honom. Schück Wivallius 1: 44 (cit. fr. 1631). När främmande tros-förvandter converteras til vår Kyrka (osv.). Wallquist EcclSaml. 5—8: 256 (i handl. fr. 1766).
b) (i fackspr. o. vitter stil) intr.: omvända sig. 2NF 2: 18 (1904). Kyrkoherde .. (N. N.) har konverterat. Upsala(A) 1929, nr 233, s. 3.
4) metall. låta (järnmassa o. d.) undergå vissa metallurgiska processer i konverter. JernkA 1898, s. 56.
Ssgr (till 2 b; i fackspr.): KONVERTERINGS-FRI. om obligationslån o. d.: som icke får konverteras. SvD(A) 1929, nr 241, s. 2.
-LÅN. lån som får konverteras. Fliesberg Handel. 98 (1891). SvD(A) 1933, nr 63, s. 6.
Avledn.: KONVERTERBAR, adj. [jfr t. konvertierbar] (i fackspr.) till 2: som kan förvandlas l. ombildas till ngt annat; numera i sht om obligationslån o. d.: som får konverteras. Jungberg (1873). PT 1902, nr 199, s. 2.
KONVERTIBEL, adj. [jfr eng. o. fr. convertible, senlat. convertibilis] (i fackspr.) till 2: konverterbar. Indelningar (av mynt) .. som äro konvertibla i decimalindelning. Agardh (o. Ljungberg) II. 1: 90 (1854). NordT 1929, s. 149. jfr INKONVERTIBEL.

 

Spalt K 2332 band 14, 1937

Webbansvarig