Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMPESCERA, v.
Ordformer
(com-)
Etymologi
[av lat. compescere, till compes, boja]
(†) hålla (ngt) inom skrankorna, stävja, stilla. Hvar och en, som hafver hus, skall hafva en karl, som achtar elden och compescera den. RP 9: 389 (1642). RARP 6: 312 (1658). Swedberg Schibb. 257 (1716).

 

Spalt K 2044 band 14, 1937

Webbansvarig