Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMPARERA kom1pare4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v.2 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr KOMPARATION, sbst.2
Ordformer
(förr vanl. skrivet com-)
Etymologi
[jfr t. komparieren; av lat. comparere, visa sig, av com (se KON-) o. parere, visa sig]
(numera bl. hist.) inställa sig, infinna sig; vara närvarande; vanl.: inställa sig inför rätta. Att Lasse Erichson vdj Öregrund icke hade her Compareret för rätte. SthmTb. 1570, s. 132 b. Swarade Loccenius, att dhet wore 12, som hadhe låtet skrifwa sigh til hans lection, men in examine comparerade inthet mehr än 4. Annerstedt UUH Bih. 1: 291 (i handl. fr. 1627). Därs. II. 2: 11 (1909; efter handl. fr. 1693). jfr (†): Sådant alt hafver Bertill platt inthet achtadt, eij heller comparerat (dom-)capitlet. BtHforsH 1: 179 (1631).

 

Spalt K 2038 band 14, 1937

Webbansvarig