Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMPARATION, sbst.2, r. l. f.; numera bl. ss. första ssgsled KOMPARATIONS- kom1paratʃω3ns~ l. 01—, l. -aʃ-; förr äv. KOMPARITION, r. l. f.
Ordformer
(förr vanl. skrivet com-. -paration 1735 (: Comparations dagen) osv. -parition 1682 (: Comparitions terminen)1809 (: Comparitions-terminer))
Etymologi
[jfr t. komparition, ä. eng. comparition, ffr. comparition (jfr fr. comparution, till p. pf. comparu, av comparaître); ytterst av mlat. comparitio (gen. -ōnis), till lat. comparere (se KOMPARERA, v.2). Formen komparation torde bero på formell anslutning till lat. comparatio, till comparare]
(numera bl. i ssgr) inställelse (inför rätta). Drysell 46 (1728). Serenius (1734; under personal).
Ssgr (i fråga om ä. förh.; jur.): KOMPARATIONS-DAG. Abrahamsson 677 (i handl. fr. 1698). VDAkt. 1737, nr 141.

 

Spalt K 2036 band 14, 1937

Webbansvarig