Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOL- kol1– l. KOLE- kol1e-.
Ordformer
(vanl. skrivet chol-, chole-)
Etymologi
[jfr t. chole-, chol-, fr. cholé-, eng. chole-, chol-, av nylat. chole-, chol-, ssgsform bildad till gr. χόλος, χολή, galla (se GALLA, sbst.2)]
med. i ssgr: som har samband med l. avseende på gallan.
Ssgr (med.): A: KOL-EMI -emi4, äv. -ÄMI -ämi4, r.; best. -en l. -n. [av nylat. cholæmia, till gr. αἷμα, blod (jfr ANEMI)] abnorm förekomst av gallbeståndsdelar i blodet. Hygiea 1865, s. 201.
B: KOLE-CYSTIT -systi4t, r.; best. -en; pl. -er. [av nylat. cholecystitis, avledn. av nylat. cholecystis (jfr CYSTIT)] inflammation i gallblåsan. LbKir. 2: 627 (1922).

 

Spalt K 1853 band 14, 1936

Webbansvarig