Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KOD 4d, äv. (nästan bl. i bet. 1, men där vanl.) 4d l. (mera sällan) kod4, r.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(code 1879 (: Code-lista)1931. kod 1909 osv.)
Etymologi
[av eng. l. fr. code, av lat. codex (se KODEX)]
1) = KODEX 3. Boken (dvs. Mickiewicz’ epos Pan Tadeusz) är en code eller canon för alla polackar. SDS 1903, nr 351, s. 4. Östergren (1930). — särsk. [efter motsv. anv. av eng. code] (i fråga om förh. i Förenta staterna) = KODEX 2 b. Roosevelt har .. promulgerat en kod för konstsilkefabrikerna. DN(A) 1933, nr 230, s. 7.
2) (i fackspr.) (bok innehållande) antaget system av nautiska l. militära signaler; signalkod. 2NF 5: 476 (1906). Därs. 25: 435 (1916). 3NF 4: 1194 (1925). — jfr SIGNAL-KOD.
3) i sht telegr. (bok innehållande) nyckeln till ett vid skriftligt (särsk. telegrafiskt) meddelande användt, överenskommet system av ord l. tal, vars syfte är vinnande av större korthet l. hemlighållande av meddelandenas innehåll för andra än avsändare o. adressat; äv. om dylikt system; särsk. om förteckning på internationellt vedertagna förkortningar i telegram, telegramkod. 2NF 5: 476 (1906). Klingkowström Fotb. 61 (1920). TT 1927, Allm. s. 58. — jfr TELEGRAM-KOD.
Ssgr (i fackspr.): (2) KOD-LISTA, r. l. f. (numera mindre br.) sjöt. förteckning över en nations fartyg jämte deras igenkänningssignaler, skeppslista. NF 3: 447 (1879). 2NF 5: 477 (1906).
(2) -STANDERT. sjöt. enligt tidigare gällande internationella signalkod: röd- o. vitrandig standert vilken hissad under nationsflaggan angav att signaleringen skulle ske enligt internationella signalkoden (enligt nu gällande internationella signalkod hissad med samma innebörd på halv stång o. benämnd ”svarssignal”). NF 3: 447 (1879). Hägg PraktNav. 103 (1900).
(3) -SYSTEM. telegr.
(3) -TELEGRAM. telegr. telegram avfattat med viss kod. AB(L) 1904, nr 34, s. 2. Carell o. Edelstam 37 (1931).

 

Spalt K 1783 band 14, 1936

Webbansvarig