Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KIPSIS- kip3sis~.
Ordformer
(kipsis- 1530 (: Kipsis peniga)1544 (: kipsis smör). kiffsis- 1536 (: Kiffsis peningha))
Etymologi
[till ä. fin. kypsi, hare (jfr ä. fin. kypsiraha (Teitt Klag. 271 (1556)), ”kipsispänning”, samt liviskt kops, kips, hare)]
i ssgr: som avser kipsisskatten.
Ssgr (i Finl., förr; kam.): KIPSIS-KORN. i säd erlagd kipsisskatt. HH XI. 1: 14 (1530).
-PÄNNINGAR, pl. i pänningar erlagd kipsisskatt. HFinlKamF 1: 9 (1530). Almquist CivLokalförv. 3: 175 (i handl. fr. 1544).
-SKATT. skatt eller gärd som erlades i villebråd (hare o. fågel) o. vilken alternativt kunde utgöras i pänningar l. vissa andra persedlar. —
-SMÖR. i smör erlagd kipsisskatt. Almquist CivLokalförv. 3: 176 (i handl. fr. 1544).

 

Spalt K 973 band 14, 1935

Webbansvarig