Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KATEKISMUS kat1eɟis4mus l. -kis4-, r. l. m.; i best. anv. utan slutart.; pl. (†) -ismi (BtÅboH I. 1: 112 (c. 1630)) l. -ismur (BtÅboH I. 1: 100 (c. 1627)). Anm. Ordet användes i ä. tid stundom med fullständig lat. böjning. KyrkohÅ 1914, s. 424 (1631: Catchessmum, ack. sg.). Oldendorp 2: 349 (1788: Catechismi, gen. sg.).
Ordformer
(cate- 15661835 (: catechismispråk). cathe- c. 16301754. chathe- c. 1627. -chesm- 16561658 (: catechesmi stycker). -chism- 15661835 (: catechismispråk). -cism- 1754 (: cathecismiförhören). katekismus 19041929)
Etymologi
[jfr d. katekismus, t. katechismus, ävensom eng. catechism o. fr. catéchisme; av lat. catechismus, av gr. κατηχισμός, undervisning, vbalsbst. till κατηχίζειν (se KATEKISERA). Jfr KATEKES]
(numera bl. ngn gg i fråga om ä. förh.) katekes. LPetri Kyrkiost. 19 b (1566). 3NF 11: 528 (1929).
Ssgr: A: KATEKISMI-BOK; pl. -böcker. (†) katekes. Murenius AV 214 (1650). Alopæus BorgåGymn. 492 (1816).
-DJÄKNE. (†) katekumen. Schroderus Os. 1: 462 (1635). Därs. 832. —
-EXAMEN. (†) katekesförhör. NoraskogArk. 5: 241 (i handl. fr. 1674). Hagström Herdam. 2: 460 (1898; i fråga om förh. på 1680-talet).
-FÖRHÖR. (numera bl. ngn gg i fråga om ä. förh.) katekesförhör; husförhör. NoraskogArk. 5: 186 (i handl. fr. 1653). 3NF 10: 157 (1929).
-FÖRKLARING. (†) katekesförklaring. Swedberg Cat. d 3 a (1709).
-LÄNGD. (förr) husförhörslängd. SFS 1903, nr 56, s. 23. 2NF 15: 470 (1911).
-LÄRA, r. l. f. (katekismi 1686 (ss. två ord) 1804 (ss. två ord). katekismus- 17451755) (†)
1) undervisning i katekesen. Kyrkol. 2: 10 (1686; möjl. icke ssg.). Alopæus BorgåGymn. 64 (1804).
2) katekesens innehåll (lära). ProjFörordnTrivialsch. 1760, s. C 4 b.
-PREDIKAN. (†) katekespredikan. Scherping Cober 2: 22 (1737). Thomander 2: 524 (1828).
-PREDIKNING. (†) = -PREDIKAN. FinKyrkohSP 5: 224 (1699; i pl.). Hagström Herdam. 1: 60 (1897; i pl.; i fråga om förh. på 1590-talet).
-PSALM. (†) katekespsalm. ConsEcclAboP 387 (1660).
-RANNSAKNING. (†) = -FÖRHÖR. L. Paulinus Gothus ThesCat. Dedic. A 4 b (1631).
-STYCKE. (†) i pl.: satser l. kunskaper o. d. som höra till katekesen. VästeråsDP 22/7 1620. Att examinera försambl. .. i sina (dvs. dess) catechesmi stycker. ConsEcclAboP 141 (1658).
B (†): KATEKISMUS-LÄRA, se A.

 

Spalt K 804 band 13, 1935

Webbansvarig