Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KATEKETISK kat1eke4tisk, stundom -ɟe4t- (cateche´tisk Weste; -tjétissk Dalin; kat´eke؛tisk sällan -χe؛t- LoW (1889); kat1eke4tisk LoW (1911)), adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. skrivet cat-. -chet- 16691864. -ket- 1805 osv.)
Etymologi
[jfr d. kateketisk, t. katechetisch, eng. catechetic(al); av lat. catecheticus, av gr. κατηχητικός, till κατήχησις (se KATEKES)]
1) (i sht i teologiskt o. kyrkligt fackspr.) som gäller (den muntliga, i sht den mera elementära) undervisningen i den kristna läran; som gäller katekesen l. katekesundervisningen; äv.: som hänföres till l. faller under l. berör l. gäller osv. kateketiken (se d. o. 1). Kateketiska förklaringar. Kateketisk litteratur. Kateketiska författare. Catechetisk wnderwijsning. Emporagrius Cat. B 3 a (1669). Kateketiska .. och kyrkorättsliga öfningar. SFS 1903, nr 112, s. 5.
2) (numera knappast br.) pedag. i fråga om undervisning: som sker gm l. består i (framställande av) frågor o. svar; jfr SOKRATISK. DA 1793, nr 243, s. 1. Det kateketiska lärosättet. Grenander Niemeyer 111 (1805). Efter en föråldrad kateketisk metod. Östergren (1929).

 

Spalt K 802 band 13, 1935

Webbansvarig