Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KASTELLEHEMMAN kastäl3e~hem2an, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(förr vanl. skrivet ca-)
Etymologi
[jfr d. (nor.) castellegods, Castelle closters gods ss. beteckning för ifrågavarande hemman; förra ssgsleden hänför sig till ett i Bohuslän på platsen för ett gammalt, enligt sägnen av Sigurd Jorsalafare till Kungahällas skydd uppfört kastell i slutet av 1100-talet anlagt kloster, till vilket ifrågavarande hemman en gång hört]
(i fråga om ä. förh. i Bohuslän) kam. i de sv. jordeböckerna 16591715 använd benämning på hemman av viss jordnatur. JordebBohusl. 1659. Hellberg HemmBohusl. 11 (1827). Arcadius Boh. 16 (1883).

 

Spalt K 761 band 13, 1935

Webbansvarig