Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAST kas4t, sbst.2, r. l. m., i bet. 5 stundom n. (JournManuf. 1: 25 (1825), Böök HistHall. 76 (1934: vinkastet)); best. -en, ss. n. -et; pl. -er32 (Rudbeckius MemPubl. 23 a (1635) osv.), ss. n. äv. = ((†) -ar Schroderus Comenius 748 (1639), Dalin (1852)); förr äv. (i bet. 1) KASTA, sbst.1, f.; pl. -or.
Ordformer
(kast 1635 osv. kasta 1671 (: kastor, pl.))
Etymologi
[av mnt. kast, kaste, f. o. m., låda m. m., o. etymol. motsv. t. kasten, låda, stilkast, drivbänk m. m., av fht. kasto, kaste, möjl. till en utvidgad stam av germ. kas- (se KAR, sbst.1, KÄRL)]
1) (†) låda i allm.; äv. med inbegrepp av innehållet i lådan o. ss. måttsbestämning. Hwitt och brunt Candy vti hele och halfwe Caster. SthmStadsord. 1: 51 (1636). Därs. 85 (1641). Risingh LandB 36 (1671). — jfr SPETS-KAST.
2) (†) i fråga om papperstillvärkning; i pl., om bredvid varandra anordnade, av mellanbräder skilda, fackliknande torkningsställningar för över snören lagda pappersark. Ambrosiani DokumPprsbr. 181 (i handl. fr. 1776).
3) boktr. i olikstora fack indelad, grund låda i vilken boktryckarstil förvaras (med särskilt fack för varje bokstav, tecken, siffra m. m.) o. som vid begagnandet vilar på en pulpetliknande ställning (regal) framför sättaren, stilkast. En kast typer. Lära sig kasten (dvs. lära sig i vilka fack de olika typerna ligga). Stå vid kasten, arbeta med sättning. Rudbeckius MemPubl. 23 a (1635). Är kasten högre eller lägre ställd (än i jämnhöjd med sättarens armbåge), faller det honom (dvs. sättaren) för svårt att sätta. Täubel Boktr. 1: 78 (1823). NoK 20: 70 (1923). — jfr ACCIDENS-, ANTIKVA-, DEFEKT-, FRAKTUR-, HALV-, HEL-, KURSIV-, LINJE-, NORMAL-, STIL-KAST m. fl.
4) bokb. redskap (motsvarande sättares vinkelhake) vari stilarna uppställas vid tryckning av ryggtitlar o. d. Ambrosiani NordMBokhandtv. 26 (1916).
5) i sht trädg. benämning dels på kall- l. drivbänk (i sht sådan med högre väggar än en vanlig bänklåda), dels på enklare o. mindre växthus (ett mellanting mellan växthus o. bänk). JournManuf. 1: 25 (1825). Ett mindre växthus eller s. k. kast. LAHT 1886, s. 123. 2NF 33: 484 (1922). — jfr DRIV-, DRIVBÄNKS-, DRUV-, ROSEN-, VIN-KAST m. fl.
Ssgr (till 3; boktr.): KAST-FACK. 2NF 3: 980 (1905).
-REGAL. pulpetliknande ställning (regal) varpå stilkasten vilar. ASScF VIII. 2: 383 (1864, 1867; i fråga om förh. 1819). Elge BoktrK 22 (1915).

 

Spalt K 699 band 13, 1935

Webbansvarig