Publicerad 1922   Lämna synpunkter
DRIFBÄNK dri3v~bäŋ2k, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(drif- Linné Ungd. 2: 262 (1734) osv. dref- Underv. om tobaks plant. 1728, s. 1, Porthan BrefCalonius 598 (1799: drefbänkfenster). Anm. Under 1700-talet synes dref- hafva varit den vanligaste formen. Ordböckerna hafva dock bl. drif-)
Etymologi
[af DRIFVA, v.2, i bet. 26 (b); jfr d. drivbænk]
1) anordning för drifvande af växter, plantor osv., bestående af ett värmande underlag af ”stro” (hästgödsel), garfvarbark, löf l. dyl., hvarpå ställas en l. flere fyrkantiga (vid behof med fönster o. d. täckbara) träramar som ifyllas med en lämplig jordblandning hvari växter planteras (frön utsås osv.); varmbänk; jfr DRIF-KAST. Underv. om tobaks plant. 1728, s. 1. Holländarne .. betäcka sina drefbänkar midt på dagen med et segel. Linné Vg. 85 (1747). Somliga af desse (blom-) krukor stodo i dref-bänkar under glas, andra under öppen Himmel. Kalm Resa 1: 391 (1753). Lindgren Trädg. 1: 109 (1872).
2) [jfr liknande anv. af DRIFHUS] bildl. Här får (man) betrakta den säkraste och bästa drefbänk; som naturen fordrar i dessa kalla länder, när hon skal frambringa all möjelig börd. VetAH 1751, s. 17 (om Sollefteådalen). Den späda växt tanken i smakens drifbänk erhållit. Polyfem II. 8: 1 (1810). Blommor i drifbänk. Hedberg (1862; titel på komedi; om en flickpension).
Ssgr (till 1): A (föga br.): DRIFBÄNK-FÖNSTER, -JORD, -STRÖ, se B.
B: DRIFBÄNKS-FÖNSTER. (-bänk- Porthan BrefCalonius 484 (1798), Lundström Trädg. 417 (1852)).
-GLAS. till drifbänksfönster användt (afsedt) glas. HD 1875, nr 133, s. 3.
-JORD. (drifbänk- Lindgren Trädg. 1: 115 (1872)).
-KAST, r. l. m. om (i sht till krukväxter använd) djupare drifbänkslåda; jfr DRIF-KAST. GLöwegren hos Lindgren Trädg. 7: 320 (1883).
-KULTUR.
-LÅDA. om karm till drifbänk. Lindgren Trädg. 1: 112 (1872).
-MATTA. af halm l. vass förfärdigad matta afsedd att täcka drifbänksfönster till skydd mot kölden osv. DA 1824, nr 34, s. 10.
-PLANTA.
-POTATIS. i drifbänk växt l. odlad potatis. —
-STRÖ. (drifbänk-) om blandning af hästgödsel o. ströhalm som användes till värmande underlag i drifbänkar. Sjöberg Singstock 351 (1832).

 

Spalt D 2109 band 7, 1922

Webbansvarig