Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KALOTYPI kal1otypi4 l. -åt- l. -ωt-, l. 01—, r. l. f.; best. -en l. -n; pl. -er.
Ordformer
(calotypie 1841. kalotypi 1844 osv.)
Etymologi
[jfr t. kalotypie; bildat till KALOTYP efter mönster av redan förefintliga ordpar på -TYP o. -TYPI; jfr DAGERROTYPI]
(förr) fotogr.
1) benämning på den av engelsmannen Fox Talbot 1841 uppfunna metoden för åstadkommande av varaktiga ljusbilder på klorsilver- l. jodsilverpapper. Frey 1841, s. 292. 3NF 7: 871 (1927).
2) bild som åstadkommits gm kalotypi. 2UB 10: 323 (1907).

 

Spalt K 197 band 13, 1935

Webbansvarig