Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KALOTYP kal1oty4p l. -åt- l. -ωt-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av eng. calotype (i bet. 1); bildat av gr. καλός, vacker, o. τύπος (se TYP). — Jfr KALOTYPI]
(förr) fotogr.
Ssg (till 1): KALOTYP-PAPPER. [efter eng. calotype paper] (förr) fotogr. i kalotypien användt, preparerat papper. Pasch ÅrsbVetA 1842, s. 41.

 

Spalt K 197 band 13, 1935

Webbansvarig