Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KALEJDOSKOP kaläj1doskå4p l. 10—, l. -då- l. -dω-, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Ordformer
(äv. skrivet kalei-)
Etymologi
[av eng. kaleidoscope, av instrumentets uppfinnare, engelsmannen DBrewster, 1817 given benämning, bildad av gr. καλός, skön (jfr KALLIGRAFI), εἶδος form (jfr IDYLL) o. σκοπεῖν, se, skåda (se -SKOP)]
1) (i sht förr) tubliknande, optisk apparat, vanl. använd ss. leksak, som med tillhjälp av vinkelställda speglar visar i apparaten inlagda smärre, lättrörliga föremål (vanl. färgade glasbitar) på sådant sätt att de bilda regelmässiga figurer, vilka ändra form, när apparaten omvrides l. skakas. Berzelius Res. 108 (1818). Sturzen-Becker 1: 103 (1861). Julklapparne af den onyttiga och roliga sorten utgjordes af tennsoldater, tittskåp, kaleidoskop, askar med målade hus (osv.). (Lundin o.) Strindberg GSthm 30 (1880; i fråga om förh. vid midten av 1800-talet). BonnierKL (1925).
2) (numera nästan bl. i fråga om ä. förh.) i överförd anv., ss. rubrik över l. beteckning på dels avdelning i tidning, bestående av varjehanda i kåserande stil avfattade notiser, dels tidningsartikel (”krönika”) av kåserande innehåll. AB 1830, nr 1, s. 4 (ss. rubrik på avdelning med i kåserande stil avfattade notiser). Man kunde icke mera sofva lugnt, utan att hafva sett hvad Aftonbladet hade i sitt kaleidoskop för aftonen. Sturzen-Becker 1: 152 (1845, 1861). Kaleidoskop Qväden och Oqväden af Sigurd. Hedenstierna (1884; titel på bok vari förf:s kalejdoskopm. m. i Smålandsposten samlats).
Ssgr (till 1): A: KALEJDOSKOP-AKTIG. (kalejdoskops-) jfr -ARTAD. DN 1925, nr 19897, s. 7.
-ARTAD, p. adj. som liknar ett kalejdoskop l. erinrar om de växlande bilderna i ett kalejdoskop, kalejdoskopisk. Den .. kaleidoskopartade växlingen af bilderna (hos den skapande konstnären). Scheele Själsl. 259 (1895).
-BILD.
B (föga br.): KALEJDOSKOPS-AKTIG, se A.
Avledn.: KALEJDOSKOPISK, adj. till 1: kalejdoskopartad; särsk. i oeg. o. bildl. anv.: som visar ständigt skiftande figurer o. bilder liknande dem man ser i ett kalejdoskop, mångskiftande, brokig. AB 1845, nr 294, s. 2. Hela denna kaleidoskopiska bild, som ständigt erbjöd nya sammanställningar och nya taflor. GHT 1898, nr 113 B, s. 1. En kaleidoskopisk växling af plötsligt upptimrade och ramlande (filosofiska) system. HHjärne i Les prix Nobel 1908, s. 33. DN(A) 1930, nr 86, s. 9.

 

Spalt K 92 band 13, 1935

Webbansvarig