Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KADER ka4der, r. (m. Sundén (1885), Lundell); best. -n; pl. -drar32, stundom 40 (Sundén (1885) osv.), l. -drer40 (König Mec. 84 (1752) osv.).
Ordformer
(förr äv. skrivet cadre)
Etymologi
[liksom dan. o. t. kadre av fr. cadre, ram, infattning, stamtrupp, kader, av it. quadro, av lat. quadrus, fyrkantig, avledn. av stammen i lat. quattuor, fyra (jfr FYRA, räkn.). — Jfr ESKADER, KADRILJ, KVADRAT, SKVADRON]
1) (†) om ruta i innertak (s. k. plafond). König Mec. 84 (1752).
2) i sht mil. o. sjömil. i fråga om här l. flotta l. underavdelning av här l. flotta: för härens l. häravdelningens osv. ledning o. förvaltning erforderlig personal av på stat l. reservstat anställda officerare, underofficerare, civilmilitära tjänstemän m. m., ofta med inräknande av underbefäl av manskapet o. ständiga meniga. Denna stam (dvs. en trupp av väl övat manskap), tillika med befäl och underbefäl .., kallas en trupps cadre, eller ram, d. v. s. den sammanhållande infattning, hvaruti truppen är ordnad. Hazelius Förel. 26 (1839). BtRiksdP 1869, I. 1: nr 11, UnderdMem. 3, s. 39. Tingsten AnvTakt. Bih. 19 (1887). Nedrustningen drabbade officerskåren med särskild tyngd genom regementsindragningarna och kadrernas starka reducering. SvD(A) 1932, nr 334, s. 4. — jfr BEFÄLS-, FREDS-, KOLONN-, OFFICERS-, RESERVOFFICERS-KADER. — särsk. [jfr -SYSTEM] bildl., om samling av personer l. föremål som bilda l. kunna bilda en kärna för en större samling. De metodiska undersökningar, varmed de tillfälliga (arkeologiska) fyndens kadrer avsevärt förökats. Fornv. 1928, s. 77. Behovet av en utökning och effektivisering av de kadrer (av polismakten), till vilka samhällsmyndigheten har att ty sig i politiska orostider. SvTidskr. 1931, s. 353. jfr PARTI-KADER.
Ssgr (till 2; i sht mil. resp. sjömil.): KADER-ARMÉ. = -HÄR. NF 7: 1570 (1884). BonnierKL 6: 387 (1925).
-EKIPAGE. (i Finl., förr) under åren 18641880 benämning på en finsk marinavdelning; jfr EKIPAGE 1 b slutet. Finska Kader-ekipaget. FinlStatskal. 1864, s. 146. FinBiogrHb. 583 (1897).
-HÄR, r. l. m. här uppsatt på kadersystemets grund. NF 7: 292 (1883).
-MANSKAP~02 l. ~20. i en härs osv. kader ingående manskap. BtRiksdP 1890, 4Hufvudtit. s. 13.
-SYSTEM. sådant härordningssystem enl. vilket bl. befäl o. en mindre del av manskapet samt civilmilitära tjänstemän ständigt tjänstgöra, medan huvudmassan av de meniga endast en relativt kort tid är i aktiv tjänst för att vid behov ingå i härens led. LfF 1873, s. 51. 3NF 10: 312 (1929).
-TRUPP. i en här l. häravdelning ingående kader. SPF 1857, s. 513. 2NF 38: 107 (1925).
-ÖVNING. militärisk (tillämpnings)övning med i en kader ingående personal. KrigVAH 1883, s. 62. SFS 1916, s. 513.

 

Spalt K 27 band 13, 1935

Webbansvarig