Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JOHANNIT 1hani4t, m.; best. -en; pl. -er; äv. (nästan bl. i ssgr) JOHANNITER 1hani4ter, m.; best. -n; pl. =.
Ordformer
(jahann- c. 1616. johan- 1751. johann- c. 1525 osv. -it 1888 (: Johannitorden), 1892 osv. -iter, sg. 18851889. -iter- i ssgr 1528 (: Johanniter orden)1923 (: johanniterorden). -iter, pl. c. 1525 osv.)
Etymologi
[jfr t. johanniter; av mlat. johannita; avledn. av JOHANNES]
medlem av johannitorden; jfr HOSPITALS-BRODER 1, HOSPITALIT 1. Messenius Christm. 257 (c. 1616). En särskild följd af korstågen visade sig .. i de stora riddareordnarnes stiftelse; dessa voro Johanniternes, Tempelherrarnes och de Tyska riddarnes orden. Rydberg (o. Tegnér) Engelhardt 2: 160 (1835). Johanniternas kloster i Eskilstuna. Höjer Vadst. 27 (1905). SvUppslB 14: 509 (1933). (†) (I Sthm) haffuer .. warit .. tu clöster .. Ther till Sancti Johannis hws, mez nogra bröder Johanniter. OPetri (c. 1525) i 2Saml. 9: 12.
Ssgr: JOHANNIT- l. JOHANNITER-HERRE. (johanniter-) (†) johannitriddare. CÖrnhiälm (1693) i HSH 3: 151. —
-KLOSTER. (johannit- 1923. johanniter- 18511897) kloster tillhörande johannitorden. Afzelius Sag. 6: 145 (1851). Johanniterklostret i Eskilstuna. Reuterdahl SKH III. 2: 116 (1863). 3NF 1: 1131 (1923).
-KORS. kors av det slag som johanniterna bära på sin dräkt, malteserkors. Ekbohrn (1904; med hänv. till malteserkors). 2NF 14: 1082 (1911).
-MUNK. (johanniter-) munk tillhörande johannitorden. SKL (1847).
-ORDEN. (johannit- 1888 osv. johanniter- 1528 osv.) andlig riddarorden som leder sitt ursprung från ett på 1000-talet till skydd för pilgrimer grundat sällskap i Jerusalem o. som bl. a. innehade ett för män avsett pilgrimshärbärge (”hospital”) helgat åt Johannes döparen; malteserorden; äv. om en ur denna utvecklad, tysk protestantisk orden som sedan 1920 har en avläggare i Sv. OPetri Clost. A 4 a (1528). Botin Utk. 310 (1761). Johanniterordens historia. Bergstrand (1922; boktitel).
-RIDDARE. (johannit- 1888 osv. johanniter- 1751 osv.) riddare tillhörande johannitorden; malteserriddare. Hasselquist Resa 181 (1751). Hildebrand StFolk 127 (1915).
Avledn.: JOHANNITISK, adj. (joannitisk 1682. johannitisk 1680) (†) Then ifrån Rhodis fördreffne Johannitiske Riddare Orden. Brask Pufendorf Hist. 81 (1680). RelCur. 65 (1682).

 

Spalt J 102 band 13, 1934

Webbansvarig