Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JAMMEL, n.
Etymologi
[jfr sv. dial. (Dalarna) jammel, n., lågt o. klagande tal]
(†) vbalsbst. till JAMLA, v.1: jamande. Jammel .. (dvs.) Kattskri i löpetiden. Schultze Ordb. 2062 (c. 1755). — jfr KATT-JAMMEL.

 

Spalt J 66 band 13, 1934

Webbansvarig