Publicerad 1934   Lämna synpunkter
JAKOBIN jak1ωbi4n, äv. ja1k-, l. -o- l. -å-, sbst.1, r. l. m.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er; äv. JAKOBINER -bi4ner, r. l. m.; best. -n; pl. =.
Ordformer
(-i(j)n 16671671. -iner, sg. 1668. -iner, pl. 1667 osv.)
Etymologi
[av ä. eng. jacobine, avledn. av Jacobus, Jacob (se JAKOB)]
(förr) benämning på ett engelskt guldmynt, präglat under Jakob I:s regering (16031625). Gulld .. 1. Jacobijn om 5. Ducat:r. BoupptSthm 1671, s. 9 (1667). SvSaml. 4: 174 (1765). Anm. I ä. tid användes stundom äv. benämningen jakobus (jacobus) [av eng. Jacobus i samma anv.]. Stiernhielm Arch. P 2 b (1644). BoupptSthm 9/5 1668.

 

Spalt J 41 band 13, 1934

Webbansvarig