Publicerad 1933   Lämna synpunkter
IN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 274):
IN-VISITATION. [vbalsbst. till -VISITERA 2] (i fackspr.) tullvisitation som företages å fartyg l. luftfarkost vid ankomsten från utrikes ort. Vid invisitation af Ångfartyget Malmö den 20 (juni) konfiskerades 3:ne förstuckne paketer. VexjöLT 1846, nr 27, s. 2. FFS 1930, s. 624.
-VISITERA, -ing; jfr -VISITATION.
1) fångv. visitera (fånge) vid hans intagande i fängelset. OrdnCentralfängLångh. 1886, s. 12.
2) (i fackspr.) förrätta tullvisitation av (fartyg l. luftfarkost som från utrikes ort inkommit till landet). Godtgörelse för invisiteringar af fartyg på längre afstånd från (tull-)stationen. Stålhane Förf. 281 (1878). DN(A) 1929, nr 307, s. 13.

 

Spalt I 1115 band 13, 1933

Webbansvarig