Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTRESSANT in1träsaŋ4t l. -es-, l. -an4t (innträssánngt Dalin; in1träsaŋ4t el. -res- LoW), adj. -are; n. o. adv. =.
Ordformer
(inter(r)es(s)ant 17481885. interessante 1793. intressant 1782 osv.)
Etymologi
[jfr t. interessant; av fr. intéressant, p. pr. till intéresser (se INTRESSERA)]
som väcker intresse (se d. o. 4), som fångar intresset, som intresserar; intresseväckande, fängslande; underhållande, spännande; som äggar fantasien. En intressant bok. Ett intressant brev. En intressant nyhet, underrättelse. Ett intressant samtal. Göra en intressant bekantskap. Ett intressant ansikte, huvud. Se intressant ut. Lagerbring HistLit. 224 (1748). HSH 9: 104 (c. 1800). Han är en äldre man och intressant att höra. Wennerberg 1: 15 (1881). Min kopisttjänst .. föreföll obetydlig och föga intressant, sedan jag blifvit van vid domaregöromål. De Geer Minn. 1: 117 (1892). Han .. kom .. in på en intressant .. beskrivning av ett tuberkulöst knä. Siwertz JoDr. 12 (1928). — jfr HÖG-, O-INTRESSANT. — särsk. i det eufemistiska uttr. (vara o. d. i) intressanta omständigheter, (vara i) grossess. Fru L. .. befinner sig i intressanta omständigheter. SöndN 1862, nr 8, s. 2. Hellström Lekh. 184 (1927). jfr: Åter säges att hertiginnan af Montpensier skall befinna sig i, speciellt för Ludvig Filip, intressanta omständigheter. AllmÖresundP 1848, nr 14, s. 3. jfr äv.: Paulines tillstånd blev alldeles strax i början intressant .., men den lilla dottern dog. Dahlbäck Åb. 92 (1914).
Avledn.: INTRESSANTHET, r. l. f. (knappast br.) egenskapen att vara intressant. Almqvist Törnr. 1: 113 (1839). 2NF 10: 314 (1908).

 

Spalt I 1026 band 13, 1933

Webbansvarig